Pudel-SM 2019 inställt

Det är med sorgsenhet arbetsgruppen för Pudel-SM 2019 meddelar att evenemanget är inställt. Under några korta månader har gruppen idogt försökt få tag i plats, domare, hinderpark och övriga funktionärer för att arrangemanget ska gå att genomföra. Tyvärr har vissa pusselbitar varit svårare än andra att ordna och därför har centralstyrelsen i dialog med arbetsgruppen beslutat att ställa in Pudel-SM 2019.

Arbetsgruppen vill tacka de som hört av sig och erbjudit sig som arbetskraft på plats, de sponsorer som varit generösa och bidragit med priser samt övriga som på ett aktivt sätt vart delaktiga i att försöka ro evenemanget i hamn.

Intresset för att tävla på Pudel-SM har varit stort och vi hoppas att ni blickar framåt mot juli 2020 då Pudel-SM går av stapeln samtidigt som Pudelnationalen. Vi önskar givetvis också att ni, engagerade medlemmar, vill vara med och hjälpa till även nästa år.
För att tillsammans med hela Pudelklubben skapa en minnesvärd helg i juli 2020!

Info från SKK ang. prcd-PRA test

Som en följd av att företaget Optigen blivit uppköpt av Mars Petcare har laboratoriet slutat erbjuda DNA-test för prcd-PRA. Detta med undantag för pudel och retrieverraser, som enligt den information vi fått, under ytterligare en period kan beställa test för prcd-PRA från Optigen.

Med anledning av detta godkänner SKK numera prcd-PRA tester genomförda av följande laboratorier:
– Antagene (https://www.antagene.com/en
– Laboklin (https://shop.labogen.com/en/order-genetic-test/dog/
– Genomia (https://www.genomia.cz/en/test/pra-prcd/)

Det finska laboratoriet Genoscoper genomför test avseende prcd-PRA som del i en större panel med många DNA-tester (myDogDNA). Även resultat avseende prcd-PRA från Genoscoper accepteras för central registrering, men i första hand rekommenderas att man endast testar hunden för den (eller de) mutationer som är av relevans och intresse i rasen. Genoscoper listas av denna anledning inte på skk.se under laboratorier för prcd-PRA.

Information avseende prcd-PRA på skk.se är uppdaterad (https://www.skk.se/…/halsa/dna-tester/olika-tester/Prcd-PRA/). Istället för den specifika DNA-remiss för prcd-PRA som tidigare funnits hänvisas nu till SKKs allmänna DNA-remiss.

Observera att SKK inte accepterar e-postsvar från laboratoriet som underlag för central registrering. E-post med bilaga i form av pdf-fil fungerar dock bra.

Temanummer PudelNytt nr 2

Presentera Din Kennel🐩
Passa på att annonsera i Pudelnytt nr 2

Tema: ”Kennelnummer” presentera Din Kennel!
Manusstopp 15 Maj, vid temanummer reduceras annonskostnaden med 10%.
Annonsering på hemsidan ingår i tre månader.
Läs mer här: PudelNytt

Foto Madde Lidebrandt