Inofficiella utställningar

Vi brukar ha minst en inoffciell utställning varje år. Mer info kommer kring 2020:s utställningar.