Sommarutställning, Restad Gård, Vänersborg

2016-års sommarutställning arrangeras på Restad Gård, Vänersborg, vilket gör ett samarrangemang med Norra Älvsborgs Kennelklubb. Två cert och ett CACIB att tävla om på samma helg.

Datum: 2016-06-12

Plats: Restad Gård, Vänersborg

Domare Dvärg och Toy; Birgitta Svarstad

Domare Mellan och Stor; Javinder Singhpawar, Indien


Vi använder oss av SKKs internetanmälan

Sista anmälningsdatum: 23 maj 2016

Anmälningsavgifter: 295:- för officiell klass, 190:- för valpar och veteraner.

Halv avgift fr.o.m. tredje hunden som anmälts av samma ägare (går ej att nyttja via internetanmälan, endast via manuell anmälan på SKK:sanmälningsblankett). Avgiften betalas på PG 52 33 17-6

 Fyll i er mailadress på blanketten för PM via mail.

 Vid manuell anmälans skickas SKK:s anmälningsblankett till:

Mayvi Johansson

Släpharvsgatan 1 A

431 47 MÖLNDAL

 

Åldergräns, vaccinationer mm se UTSTÄLLNINGSBESTÄMMELSERNA

Info: Gerty Steffenburg-Nordenström, tel: 0321-71455

Servering: Finns på området

Parkering: Finns på området