Styrelse

Har du frågor är du hjärtligt välkommen att ta kontakt med någon i styrelsen. Du får skriva in mailadressen manuellt i din mailklient, då vi valt att inte lägga ut aktiva länkar – de genererar annars väldigt mycket spam.
Vill man nå hela styrelsen kan man maila: styrelsen.vastra@pudelklubben.se

Post i styrelsen Namn Kontakt
Ordförande /Chairman Annika Gripencreutz tel: 0702-51 51 90
Mail: ordf.vastra@pudelklubben.se
Vice Ordförande/ Vice Chairman Anna-Karin Johansson tel: 0765-535242
Mail: viceordf.vastra@pudelklubben.se
Kassör / Treasurer Inger Hildebrand tel: 070-8293448
Mail: kassor.vastra@pudelklubben.se
Sekreterare /Secretary Jenny Havenäs tel: 0765-262043
Mail: sekr.vastra@pudelklubben.se
Ledamot / Boardmember Jenny Westerberg tel: 0739-338617
Mail: ledamota.vastra@pudelklubben.se
Ledamot / Boardmember Malin Westholm tel: 0707-275149
Mail: ledamotb.vastra@pudelklubben.se
Ledamot / Boardmember Charlotte Åsberg tel: 0723-085519
Mail: ledamotc.vastra@pudelklubben.se
Suppleant / Deputy Petra Sandberg tel: 0733-916621
Mail: suppleanta.vastra@pudelklubben.se
Suppleant / Deputy Annette Sanderg tel: 0702-649047
Mail: suppleantb.vastra@pudelklubben.se