Informationsträff om HD-index 2016-05-03

Tisdagen den 3/5 delade Mikael Nilsson med sig av sina kunskaper om hur man kan använda HD-index. På ett pedagogiskt och bra sätt visade han vad som påverkar index, hur indexet förändras när t ex avkommor röntgats osv.