Uppfödarkommittén

Uppfödarkommittén arbetar med uppfödar- och avelsfrågor.

Eftersom vi försöker att jobba med frågor som kan intressera så tar vi tacksamt emot förslag.

 

Kontakta någon i kommittén: uppfodarkommitten.sodra@pudelklubben.se 

Christel Tevin (sammankallande)

Helena Ingvarson

Doris Backe

Mikael Nilsson