Uppd. statuter för viltspår- & agilitylistan

Statuterna för årets agility och viltspårspudel har uppdaterats.

Viltspårlistan har fått ett tillägg gällande hur två ekipage som har lika många listpoäng särskiljs,den kursiverade meningen är det nya;
”Hunden med högst sammanlagda poäng blir årets viltspårspudel. Vid lika resultat räknas flest HP. Om de fortfarande har samma poäng vinner den som gått prov för flest olika domare. ”  Du hittar statuten i sin helhet genom att klicka här

Agilitylistan har uppdaterats för att gynna alla våra tävlande oavsett i vilken klass eller storlek man tävlar med sin pudel. Det kommer från och med i år koras en vinnare i klass I, II, III i alla storleksklasser inom agilityn (xs, s, m, l och xl). Likt tidigare måste föraren/ägaren skicka in att man vill vara med på Pudelklubbens agilitylista, resultaten stäms av mot agilitydata. Se hela statuten genom att klicka här

Pudelfullmäktige 2019

Pudelfullmäktige 2019 
Årets Pudelfullmäktige hålls på Hotell Scandic Star,
Aniaraplatsen 8, Sollentuna den 6-7 april 2019.

Alla medlemmar har närvarorätt och är välkomna,
men det är bara avdelningarnas valda delegater som har rösträtt.

Förhandlingarna börjar kl 12.30 på lördag och beräknas pågå till ca kl 18.00. Söndagens program startar kl 9.00 med workshops i olika aktuella ämnen och avslutas ca kl 12.00.                             

Här kommer Årsredovisning 2018 att publiceras inom kort!

Väl mött i Sollentuna!

Vilken färg är vanligast på pudel?

En sammanställning av individer födda mellan 2008-2018 visar att de flesta pudlar som föds är svarta till färgen oavsett storlek. De övriga färgerna varierar lite i population beroende på storlek av pudel.

Nedan ser du sammanställning för respektive storlek, klicka dig vidare till sidan ”Pudelns färger, 2008-2018” för att även kunna se diagram över varje enskild färg per storlek. Där hittar du också lite tips på vad du kan tänka på när du utläser diagrammen.

Tidningen PudelNytt – en medlemsförmån!

PudelNytt är en exklusiv medlemsförmån och kan inte köpas som lösnummer.

Är du inte medlem? För endast 295 kronor per år får du – förutom tidningen – möjlighet att delta i de verksamheter som anordnas av Pudelklubben, såsom utställningar, kurser och andra hundaktiviteter. Du får också rabatter på exempelvis försäkringar för hunden och hundprodukter via våra sponsorer. Sist men inte minst bidrar du till vårt arbete för Pudeln som ras och Pudelägarna.

Manustopp för nr 1 2019 är den 15 februari – så passa på om du vill annonsera eller bidra med artiklar eller dylikt, du mailar ditt material eller dina frågor till pudelnytt@pudelklubben.se

Stadgeändringar

Vid avdelningarnas årsmöten kommer de reviderade förslagen av stadgar för SPK att tas upp för information och eventuella synpunkter. Ändringarna är framförallt redaktionella i enlighet med formatet för typstadgar inom SKK-organisationen. Med rödmarkerad text finns de ändringar som skiljer sig innehållssmässigt från de befintliga stadgarna.Slutligt beslut om stadgarna tas vid PF

Årsmöten i avdelningarna!

Snart dags för årsmöten i våra avdelningar. Det är här du som medlem har chansen att påverka inför kommande verksamhetsår, så boka in datumet och gör din röst hörd! Det är dessutom ett ypperligt tillfälle att prata pudel, höra vad som skett i avdelningen under föregående år och planerna för kommande, gratulera för diverse utmärkelser som delas ut och ha en trevlig dag med likasinnade!

Du hittar information om klockslag och adress på avdelningarnas egna sidor.

Årets Brukspudel 2018

Sist ut att bli publicerade är årets Brukspudel, ett tiotal pudlar har under året kommit till start på bruksprov (de flesta i specialgrenen spår). Grattis till era fina prestationer!

Årets Brukspudel 2018
1. FRIHAMRAS DUSKY MEADOW BROWN och matte Agneta Lindberg, 1223,4p
2. DREAMS IN RED YES OF COURSE och matte Gunilla Glimhed, 957,6p
3. ,POMPANO TEXAS LONE STAR och matte Cecilia Van Der Meulen Nordkvist, 950,2285p