Webbpolicy

SPK SVENSKA PUDELKLUBEN följer Svenska Kennelklubbens webbpolicy för webbplatser

För att allt ska hållas uppdaterat länkas här nedan direkt till SKK.

Webbpolicy
Webbregler
Webbrekommendationer