Valberedning

Valberedning
Valberedningen skall i god tid (minst ett halvt år) före pudelfullmäktige börja agera för att kunna presentera ett väl genomarbetat förslag till ledamöter. För att på ett bra sätt kunna genomföra detta arbete krävas att valberedningens ledamöter har: -analyserat årsmötet -upprättat riktlinjer -goda kunskaper om verksamheten -goda medlemskontakter kontaktnät -god kontakt med styrelsen.
Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.
Ett bra hjälpmedel för valberedningen är boken ”Valberedning i arbete” av Jan Wigdell.
Sammankallande skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

Valberedningen som valdes 2017:

§ 15. Val av valberedning enligt § 10 i SPKs stadgar

Val av ledamot på 2 år,
Kerstin Johansson, Tel: 070-619 43 05

Val av ledamot på 1 år,
Mikael Nilsson, Tel: 073 072 39 14

Val av sammankallande på 1 år,
Madeleine Bergendahl, Tel: 0221-500 20, 070-325 55 58

Kontakta någon ur valberedningen om Du har förslag på lämpliga personer eller kanske själv kan tänka dig att ha ett styrelseuppdrag!