Valberedning

Valberedning
Valberedningen skall i god tid (minst ett halvt år) före pudelfullmäktige börja agera för att kunna presentera ett väl genomarbetat förslag till ledamöter. För att på ett bra sätt kunna genomföra detta arbete krävas att valberedningens ledamöter har: -analyserat årsmötet -upprättat riktlinjer -goda kunskaper om verksamheten -goda medlemskontakter kontaktnät -god kontakt med styrelsen.
Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.
Ett bra hjälpmedel för valberedningen är boken ”Valberedning i arbete” av Jan Wigdell.
Sammankallande skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

Valberedningen som valdes 2016:

§ 15. Val av valberedning enligt § 10 i SPKs stadgar

Val av ledamot på 2 år,
Madeleine Bergendahl, Tel: 0221-500 20, 070-325 55 58

Val av ledamot på 1 år,
Carola Eliasson Åström, ett år kvar Tel: 0910-77 79 85, 070-670 09 72

Val av sammankallande på 1 år,
Marita Simring, Tel: 0321-721 70, 076-817 21 70

Kontakta någon ur valberedningen om Du har förslag på lämpliga personer eller kanske själv kan tänka dig att ha ett styrelseuppdrag!