PudelNytt

Svenska Pudelklubbens klubbtidning som du som medlem får i brevlådan heter PudelNytt och utkommer med fyra nummer per år.
Tidningen fungerar som annonsorgan för kommande aktiviteter inom klubben. Dessutom finns reportage från aktiviteter som genomförts över hela landet samt resultat från utställningar och lydnadsprov med mera. Medlemmarna annonserar också t. ex. valpar till salu. PudelNytt är en viktig del av klubbens verksamhet då man här igenom når medlemmar som inte har tillgång till Internet.

PudelNytt 2020:

  • Nr 1: Manustopp 15 februari, utgiven början av april
  • Nr 2:  Manustopp 15 maj, utgiven början av juli 
  • Nr 3: Manustopp 1 september, utgivning mitten av oktober
  • Nr 4:  Manustopp 1 november, utgivning till jul
    Manusstopp gäller alla (medlemmar, avdelningar och styrelse)

Vid temanummer reduceras annonskostnaden med 10%, annonsering på hemsidan ingår i tre månader.

”Du som skickar annonsmaterial via mail till pudelnytt@pudelklubben.se får ett autosvar så att du vet att materialet kommit fram. Redaktören kontaktar dig om det skulle vara något som behöver kompletteras, i annat fall kommer annonskorrekturet att skickas till dig för godkännande någon vecka efter manusstopp.”

Redaktör PudelNytt:
Jessica Björling Brännlund
Jessling Original & Layout
Lindom 150
871 91 Härnösand
0611-714 15
E-post: pudelnytt@pudelklubben.se

Adressändring:
Anmälan din nya adress i god tid direkt:
adressändring

Annonsering i PudelNytt:
Annonspriser PudelNytt:
Kommersiella:
1/1 sida färg, 1500:-
1/1 sida färg omslag insida fram, 1700:-
1/1 sida färg omslag insida bak, 1600:-
1/1 sida färg omslag utsida bak, 1700:-
1/2 sida färg, 825:-
1/4 sida färg, säljs inte
Scanningskostnad, 100:-

Annonser i PudelNytt läggs också ut på hemsidans annonsplatser fr o m 2015!

Medlemmar:
1/1 sida färg, 850:-  (I temanummer,  så får du som medlem rabatt på annonspriset med 10% = 765:-)
1/2 sida färg, 500:-  ( I temanummer,så  får du som medlem rabatt på annonspriset  med 10%= 450:-)
1/4 sida färg, säljs inte

Vinnargalleriet 1/4 sida, 100:-
Pudlar ur tiden 1/4 sida, 100:-

Samtliga ovanstående priser är exkl. bild

Nya Champions 1/2 sida, 150:- inkl. bild
Vinnargalleriet 1/2 sida, 150:- inkl. bild
Pudlar ur tiden 1/2 sida, 150:- inkl. bild
Scanningskostnad, 100:-
Radannons 5:-/rad minsta debitering 30:-

Rabatt:
20% till alla som annonserar i samtliga fyra nummer under året.

Annonsmaterial:
Som annonsoriginal räknas eps, jpg, pdf-filer, In De-sign (bifoga alltid foton och typsnitt separat).
WORD eller EXCEL dokument med inklippta bilder kan inte användas som original!

Vill du ha hjälp med din annons är du välkommen att kontakta redaktören, som utformar den efter ditt önskemål, mot skälig ersättning. Eller kontakta lenajonsson@notify.se, om du vill ha hjälp!

Viktigt angående annonser mm:
När ni skickar in annonser, nya champions, ur tiden och nya LP-hundar, Glöm inte att uppge er adress och medlemsnummer!

Bilder:
Skicka ALLTID in originalfotografier till redaktören, annars kan inte bra bildkvalitet garanteras. För dig som skickar digitalt, använd tryckeriernas filformat. OBS! Se till att era digitala foton har en upplösning på minst 300 dpi.

Skicka med ett frankerat kuvert om du vill ha dina bilder i retur.

Betalning:
Medlemmar bosatta utanför Sverige;
Alla annonser ska betalas i förskott plus en extra avgift på 50 kr för postens utlandshantering. BG 5757-9120. Vi tar inte emot någon form av checkar.

Övriga:
Du får en faktura på din annons när tidningen kommit ut. Bifoga ALDRIG pengar i kuvert tillsammans med din annons.

Betalning via Internet:
För att underlätta registreringen av din inbetalning, skriv i följande ordning i meddelande-rutan:

Medlemsavgift: Medlemsnummer- Betalningsmånad- Namn
Fakturor: Fakturanummer- Namn
Övriga inbetalningar: Vad betalningen avser- Namn- Adress- Postadress

Åsikter som kommer till uttryck i artiklar och annonser behöver nödvändigtvis inte delas av redaktionen.
Alla insändare måste åtföljas av avsändare, din insändare kan dock publiceras under signatur.

Så skriver du minnesord:
Pudelnytt tar gärna emot minnesord om avlidna personer som innehaft förtroendeuppdrag inom Svenska Pudelklubben eller på annat sätt bidragit till pudelns utveckling.
De får vara en högst 2000 tecken lång text (inkl. mellanslag) som ska innehålla den avlidnes/avlidnas ålder, avdelningstillhörighet och de uppdrag som innehafts.
Kom ihåg att texten ska vara riktad till en läsekrets som sträcker sig längre än till familjen och vännerna och inte riktad till den avlidne/avlidna.
Underteckna med för- och efternamn.