Om SPK

Svenska Pudelklubben (SPK) bildades år 1942 och är en av många specialklubbar i Svenska Kennelklubben.
SPK är uppdelad i 4 avdelningar: södra, västra, mellansvenska och norra, vilka sorterar under en centralstyrelse. Inom avdelningarna finns dessutom sektioner och ombud, ofta organiserade av eldsjälar i pudeltäta områden.

Som medlem i SPK får Du tidningen PudelNytt, 4 nr/år. Förutom underhållande och instruktiva artiklar och ett stort bildmaterial får Du information om alla aktiviteter som klubben anordnar runtom i landet: utställningar, lydnadsprov, dressyrkurser, valpträning, pälsvårds- och klippträffar, föredrag och mycket annat, som Du har rätt att delta i som medlem i SPK. Dessutom bistår klubben med kostnadsfri avelsrådgivning och valphänvisning.

Med vår hemsida hoppas vi att vi kan ge grundinformation om pudel inför ett eventuellt köp samt visa fördelen med att vara medlem i Svenska Pudelklubben men också ge våra medlemmar viss informativ service.

Vill Du lära känna Din ras bättre, skaffa Dig kunskaper om pudelns skötsel och fostran, delta i olika tävlingssammanhang, hålla Dig informerad om vad som händer i pudelvärlden, träffa andra pudelvänner med andra ord, vill Du få ut största möjliga tillfredsställelse och glädje av Ditt pudelägande gör som många andra pudelvänner: bli medlem i Svenska Pudelklubben!

Vad är klubbens målsättning?

Svenska Pudelklubben, SPK, har som mål att arbeta för Svenska Kennelklubbens gemensamma mål men speciellt med inriktning på rasen Pudel.

I det arbetet ingår att skapa goda förutsättningar för Pudeln, pudelägaren och pudelägandet genom att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässiga och exteriört fullgoda rasrena pudlar.

Målet är också att bevara och utveckla pudelns specifika egenskaper. Att informera och sprida kunskap om pudelns beteende, dess fostran, utbildning och omvårdnad.

SPK ska också bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägare och hundägandet som skapar och vidmakthåller goda relationer mellan omvärden och hundägaren och hundägandet.

Som en del i det arbetet ingår att sprida information om pudeln och dess användningsområden, att marknadsföra pudeln som den trevliga allroundhund den är och belysa de positiva egenskaperna pudeln har.

SPKs uppgift är också att lämna information och råd i avelsfrågor, aktivt följa den kynologiska utvecklingen för pudel inom och utom landet.

En av huvuduppgifterna är utbildning av instruktörer, pudelägare och pudlar så att de rasspecifika egenskaperna kan komma till användning. SPK ska också anordna prov, utställningar och tävlingar för vår ras.

En grundförutsättning för att allt detta ska kunna åstakommas är medlemmarnas stöd genom medlemsavgiften.

 

Bli medlem
Årsavgiften (rullande) i SPK är för: – enskild medlem 295 kr (inkl Pudelnytt)
– familjemedlem 25 kr (exkl Pudelnytt)
– ytterligare familjemedlem 10 kr (exkl Pudelnytt) De olika avdelningarna är uppdelade efter postnummerområden, se nedan:

Bli medlem

Familjemdlem

Södra avdelningen (postnummer som börjar på 22-29, 33-39, 55-57)

Västra avdelningen (postnummer som börjar på 30-31, 40-46, 50-54)

Mellansvenska avdelningen (postnummer som börjar på 58-81, 10-19)

Norra avdelningen (postnummer som börjar på 82-98)

Betalning från utländska medlemmar.
För att underlätta betalning från utlandet avseende medlemsavgifter, ber vi Er använda standarden för utlandsbetalningar. Medlemsavgiften är 375:- för utländska medlemmar.

SWIFT: PGSISESS
IBAN: SE71 9500 0099 6034 0986 7961
Postgirot
SE-105 06 Stockholm, Sweden
Mailadress till medlemshanteraren: medlem@pudelklubben