Oroliga valptikar

Jag tycker inte att pudeltikar i gemen är särskilt ”bäddiga”. Det är alltid bra att lägga något utanför valplådan där tiken kan bädda. Mina tikar går alltid upp i sängen och river runt……

En anledning till att tiken är orolig och fortsätter bädda trots att valpningen är klar, är att hon trots allt inte är tom. Det kan vara flera moderkakor kvar eller t.o.m. en hel valp. Detta ger också kraftigt höjd temperatur och ofta onormalt rikliga flytningar. Normalt sett orsakar inte några kvarblivna moderkakor några problem, men det är inte säkert. Om tiken är hysteriskt bäddig och dessutom har den där stela blicken som de har när de krystar, skulle jag nog kontakta veterinär.

En mycket orolig tik med stel blick och darrningar är mycket misstänkt för mjölkkramp (eklampsi). En stel tik som verkar onormal och som inte vill ta till sig valparna eller bär omkring på dem på ett förvirrat sätt kan ha en mild form av eklampsi. Försök med kalcium brustabletter.
Det kan också vara så att tiken inte är nöjd med valpningslådan, hon kanske inte tycker den är trygg nog. Pröva att ge henne tak eller dämpa belysningen.

Jag har inte märkt något som tyder på att tikar blir bäddigare med åren, snarare tvärt om, i så fall. De blir allmänt lugnare ju mer erfarenhet de får.

Kristina Sahlström