Registreringsregler

Registreringsregler 2019-01-01 – 2019-12-31

 Pudel

Registreras med färgbeteckning.

Godkända färger:
A = aprikosröd
B = brun
Grå = grå
S = svart
V = vit
X = ej standardenlig färg
Ändring av färgangivelse på pudel sker först efter hörande med Svenska Pudelklubben.

Parningsförbud mellan pudel, stor och övriga varianter.

Därutöver gäller för Pudel toy, Pudel dvärg och Pudel mellan:

 • Avkomma registreras som den storleksvariant det största föräldradjuret är.
  Definitiv registrering av storlek, slutlig inmätning, sker först efter på utställning företagen mätning då hunden uppnått lägst 15 månaders ålder.
  M = slutligt inmätt.
  Pudel, toy: över 24 cm till och med 28 cm mankhöjd = T
  Pudel, dvärg: över 28 cm till och med 35 cm = D
  Pudel, mellan: över 35 cm till och med 45 cm = M

 • Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej är officiellt DNA-testad för prcd-PRA vid av SKK godkänt laboratorium eller är hereditärt fri. Uppgifterna ska finnas registrerade i SKKs veterinärdataregister. I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning. Registreringsförbud för avkomma vars bägge föräldradjur är anlagsbärare för PRA. DNA-testad anlagsbärare får endast användas i avel tillsammans med hund som är DNAtestad fri/clear eller hereditärt fri. Att använda affekterad hund i avel är ett brott mot SKKs grundregler. Affekterad hund beläggs med avelsspärr.