Registreringsregler

Registreringsregler för pudel (Ändrad 2014-11-10)

Godkända färger:
AR = aprikosröd (ändrad 2015-10-07)
B = brun
Grå = grå
S = svart
V = vit
X = ej godkänd färg (t ex blå, creme, silverbeige)
Ändring av färgangivelse på pudel sker först efter hörande med Svenska Pudelklubben.

Parningsförbud mellan pudel, stor och övriga varianter.

Därutöver gäller för:
Pudel, toy- dvärg- och mellan
Avkomma registreras som den storleksvariant det största föräldradjuret är.
Definitiv registrering av storlek, slutlig inmätning, sker först efter på utställning företagen mätning då hunden uppnått lägst 15 månaders ålder.
M = slutligt inmätt.

Pudel, toy: över 24 cm till och med 28 cm mankhöjd = T
Pudel, dvärg: över 28 cm till och med 35 cm = D
Pudel, mellan: över 35 cm till och med 45 cm = M

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej är officiellt DNA-testad för prcd-PRA vid av SKK godkänt laboratorium eller är hereditärt fri. Uppgifterna skall finnas registrerade i SKKs veterinärdataregister.
I enlighet med SKKs grundregler skall giltigt resultat föreligga före parning.
Registreringsförbud för avkomma vars bägge föräldradjur är anlagsbärare för PRA.
DNA-testad anlagsbärare får endast användas i avel tillsammans med hund som är
DNA-testad fri/clear eller hereditärt fri.
Att använda affekterad hund i avel är ett brott mot SKKs grundregler. Affekterad hund beläggs med avelsspärr.

Pudel, stor
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell höftledsstatus. I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning.

 

SKKs avelskommitté policyuttalanden

Vill Du läsa mer, klicka på länken direkt till SKK s registreringsbestämmelser.