Hälsoprogram

De hälsoprogram som gäller pudelrasen är följande:

För storlekarna toy, dvärg och mellan:

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej är officiellt DNA-testad för prcd-PRA vid av SKK godkänt laboratorium eller som ej är hereditärt fri. Uppgifterna skall finnas registrerade i SKKs veterinärdataregister.

I enlighet med SKKs grundregler skall giltigt resultat föreligga före parning.
Registreringsförbud för avkomma vars bägge föräldradjur är anlagsbärare för PRA.

DNA-testad anlagsbärare får endast användas i avel tillsammans med hund som är DNA-testad fri/clear eller hereditärt fri.

Att använda affekterad hund i avel är ett brott mot SKKs grundregler. Affekterad hund beläggs med avelsspärr.

PRCD-PRA, info från SKK. Här hittar du även remissen som ska används vid test (pdf-fil längst ner på sidan).

För storpudel: Ändrad 2014-11-10

Båda föräldrarna måste vara höftledsröntgade, vid tidigast 12 månaders ålder, före parningen.

SPKs avelsrekommendationer
Små:
Undersök de tilltänkta avelsdjuren före parning: ögonundersök hos en ögonveterinär
(efter 18 månaders ålder) gärna inom ett år före varje parning, undersök för
patellaluxation (efter 12 månaders ålder) hos en specialist på hundens och kattens
sjukdomar och höftledsröntga gärna mellanpudlarna (efter 12 månaders ålder).
Om hunden har patellaluxation grad 2 eller sämre, använd den inte i avel. Hundar med
grad 1 kan användas i begränsad omfattning, men endast mot hundar som inte har
patellaluxation. Mellanpudlar som har höftledsdysplasi grad C kan användas i avel, men
endast mot hund som har grad A eller B, d.v.s. är HD-fri.

Stora:
Höftledsröntga de tilltänkta avelsdjuren före parning, efter 12 månaders ålder.

Alla:
Undersök vilka hälsofrågor som kan vara aktuella i hundens härstamning, försök om
möjligt hitta en partner där samma hälsoproblem inte finns nära i härstamningen. Om
någon av hundarna som skall paras är DNA-testad för något hälsoproblem och bär på
anlag för detta, tänk då på att den andra partnern också skall testas och sakna anlag.