Styrelsen 2019

Kontaktpersoner styrelsen Norra Avdelningen
Epost till hela styrelsen: styrelsen.norra@pudelklubben.se

Ordförande
Thomas Wahlström
Vännänget 14
91192 Vännäs
070-274 66 34
ordf.norra@pudelklubben.se

 

Vice ordförande
Helena Troéng
Yttertavle 136,
905 96 Umeå
070-545 10 33
viceordf.norra@pudelklubben.se
Kassör
Ann Hammarström
Berget 112
87294 Sandöverken
070-877 37 58
kassor.norra@pudelklubben.se
Sekreterare
Maria Karlsson
Tjälamark 247
076-818 67 32
sekr.norra@pudelklubben.se
Ledamot
Kerstin Lööf
Gubböle 135
90593 Umeå
0703308143
ledamota.norra@pudelklubben.se
Ledamot
Marita Nordin
Bräke 116
893 91 Bjästa
070-652 91 28
ledamotb.norra@pudelklubben.se
Ledamot
Lena Blank
Sörsidan 51
955 91 Råneå
070-926 55 55
ledamotc.norra@pudelklubben.se
Suppleant
Maria Wassberg
Hudiksvägen 42
824 33 Hudiksvall
070-679 00 85
suppleanta.norra@pudelklubben.se
Suppleant
Sven Lindahl
Kragvägen 9
904 41 Röbäck
070-554 66 15
suppleantb.norra@pudelklubben.se


Webmaster och Facebook-admin 

Beatrice Utterström
fb.norra@pudelklubben.se
webmaster.norra@pudelklubben.se

Valberedning
Carola Eliasson Åström (sammankallande)
Tel: 0910-77 79 85, 070-670 09 72
Email: carola.astrom@bredband.net

Ullrica Fessé

Torbjörn Windseth