Styrelsen 2018

Kontaktpersoner
Styrelsen Norra Avdelningen
Epost till hela styrelsen: styrelsen.norra@pudelklubben.se

 

Ordförande
Thomas Wahlström
Vännänget 14
91192 Vännäs
070-274 66 34
ordf.norra@pudelklubben.se

 

Vice ordförande
Carola Eliasson Åström
Kvistgatan 6
931 58 Skellefteå
0910-77 79 85
070-670 09 72
viceordf.norra@pudelklubben.se

 

Kassör
Lena Åkerman
Skolvägen 17
905 83 Umeå
070-624 92 06
kassor.norra@pudelklubben.se

 

Sekreterare
Maria Karlsson
Tjälamark 247
076-818 67 32
sekr.norra@pudelklubben.se

 

Ledamot
Maria Byström
Björkågatan 6
904 21 Umeå
070-306 08 27
ledamota.norra@pudelklubben.se
Ledamot
Marita Nordin
Bräke 116
893 91 Bjästa
070-652 91 28
ledamotb.norra@pudelklubben.se
Ledamot
Lena Blank
Sörsidan 51
955 91 Råneå
070-926 55 55
ledamotc.norra@pudelklubben.se
Suppleant
Maria Wassberg
Hudiksvägen 42
824 33 Hudiksvall
070-679 00 85
suppleanta.norra@pudelklubben.se

Revisorer
Tommy Näslund
Ansmark 208
905 82 Umeå
090-425 91
070-266 10 55

Mona Johandahl
Ringvägen 6
904 21 Umeå
090-12 44 56
070-608 44 82

Revisorsuppl.
Maria Hortlund
Ingrid Hansson

Webmaster
Magnus Backända
webmaster.norra@pudelklubben.se

Facebook-admin
Therese Häggmark Lundberg
fb.norra@pudelklubben.se

Valberedning

Torbjörn Windseth, sammankallande
Kassjö 410
905 93 Umeå
090-509 89
070-651 30 69
torbjorn.windseth@home.se

Ullrica Fessé

Anna-Sara Pahlberg
Lotusgränd 31
941 40 Piteå
073-034 92 51
anna-sara.pahlberg@pitea.se