Täby/Roslagens styrelsemedlemmar

SVENSKA PUDELKLUBBENS MELLANSVENSKA AVDELNING, SEKTION TÄBY/ROSLAGEN

Ordförande: Annika Tungel, a.tungel@telia.com

Sekreterare: Ann-Christin Thorell, annchristin.thorell@gmail.com

Kassör: Barbro Johansson, barbro@dogdress.se

Ledamot: Liss-Britt Elegård, liss@stalt.se

Ledamot: Marianne Bladh, bladh.marianne@gmail.com

Ledamot: Ulla Nordström, info@frihamras.se

styrelsen
Fotograf Peter Jönsson