Styrelse

Mailadress till Stockholmssektionen: spkm.sthlm.kursanm@hotmail.se

Befattning Namn
Ordförande, Utbildningskommitten
Web & FB administratör
Lokalkalendern
 Carina Enberg
Vice Ordförande
Utbildningskommitten
Web & FB administratör
 Helena Hörkeby
Kassör Susanne Gustafsson
Sekreterare
Lokal- & Inköpsansvarig
Tage Laijronsdotter
Ansvarig Promenaderna Mia Aspén
Ledamot Lena Ilemyr
Ledamot Leone Nyman
Ledamot Monica Igebjer
Ledamot Nina Fors

Känner du dig manad att arbeta i Stockholmssektionen eller känner någon som du skulle vilja tipsa oss om,
tveka då inte att kontakta någon av oss i sektionen!