Ombud

För aktiviteter se i menyn under aktivitetsfliken. Känner du att aktiviteter saknas i just ditt område, och du kanske vill vara med att göra något?! Anmäl då ditt intresse till styrelsen så får du stöd, stöttning och kunskap kring hur du ska gå tillväga för att vara ombud.