Om avdelningen: Styrelse

Kontaktpersoner
Styrelsen Mellansvenska Avdelningen vald på årsmöte 200208.


Epost till hela styrelsen: styrelsen.mellan@pudelklubben.se    

Funktion

Namn

 Kontakt

Ordförande /Chairman Christina Sohlman
Smedstorpet 10
74495 Vittinge
Mobil: 0706-310160
Mail: ordf.mellan@pudelklubben.se
Vice ordförande /Vice Chairman Anna-Lena Ellasdotter
Malma Backe 3A
756 47 Uppsala
Mobil: 0706-264031
Mail:viceordf.mellan@pudelklubben.se
Kassör Anna Malmström
Dillingbyvägen 23
761 91 Norrtälje
Mobil:0708-531001
Mail: kassor.mellan@pudelklubben.se
Sekreterare/Secretary Cecilia Van Der Meulen
Kölängsvägen 2
741 42 Knivsta
Mobil: 076-9427308
Mail:sekr.mellan@pudelklubben.se
Ledamot A / Boardmember Sussi Broman
Musikalvägen 86
142 43 Skogås
Mobil: 0709-605206
Mail: ledamota.mellan@pudelklubben.se
Ledamot B / Boardmember Mia Borg
Solberga 188
69492 Hallsberg
Mobil: 0705-481084
Mail: ledamotb.mellan@pudelklubben.se
Web/FB-Admin
Ledamot C/ Boardmember
Carina Enberg
St Eriksgatan 79
113 32 Stockholm
Mobil: 0706-480888
Mail: ledamotc.mellan@pudelklubben.se
Suppleant A / Deputy Marthe Norström
Röllingbyvägen 62
184 3 Åkersberga
Mobil: 0705-75 15 36
Mail: suppleanta.mellan@pudelklubben.se
Suppleant B / Deputy Caroline Arogén Lundqvist
Syrtorp
611 95  Nyköping
Mobil: 0721-55 50 93
Mail: suppleantb.mellan@pudelklubben.se