Årsmöteshandlingar: Årsmöte 2018

1 Försättsblad
2 Innehållsförteckning
3 Dagordning
4 Verksamhetsberättelse SPK-M
5 Balansrapport SPK-M
6 Resultatrapport SPK-M
7 Revisionsberättelsen SPK-M
8 Verksamhetsplan SPK-M
9 Budget 2018
10 Verksamhetsberättelse för sektioner och ombud
11 Verksamhetsplan sektioner och ombud
12 Årets utställningspudel
13 Årets SAR pudel
14 Årets Agilitypudel
15 Årets Brukspudel
16 Årets Lydnadspudel
17 ÅretsRallylydnadspudel 2017
18 Årets viltspårspudel
19 Valberedningens förslag till styrelse 2018
20 Valberedningens förslag till ombud och suppleanter på SPK’s Stämma
21 Proposition från SPK-Ms styrelse