Årsmöteshandlingar: Årsmöte 2017

Nr 1 Försättsblad 2017Nr
Nr 2 Innehållsförteckning Årsmöte 2017.odt (1)
Nr 3 Dagordning Årsmöte 2017
Nr 3 Verksamhetsberättelse 2016 SPK.ok (1)
Nr 4 Verksamhetsberättelse för sektioner och ombud 2016
Nr 5 Verksamhetsberättelse för sektioner och ombud 2016
Nr 6 Balansrapport 2016
Nr 7 Resultatrapport
Nr 8 revisionsberättelse
Nr 9 Verksamhetsplan 2017 Ordförande
Nr 10 Verksamhetsplan för Sektioner och Ombud 2017 ok
Nr 11 SPKM Budget 2017
Nr 12 Valberednngens förslag 2017
Nr 13 Motion