Årsmöteshandlingar: Årsmöte 2016

Innehållsförteckning
Försättsblad 2016
1 Dagordning Årsmöte 2016
2 Verksamhetsberattelse 2015 SPK x
3 Verksamhetsberättelse för Sektioner och Ombud
4 Balansrapport SPK-M 2015 2015
5 Resultatrapport SPK-M 2015
6 Revisionsberättelse
7 Verksamhetsplan 2016 Ordförande
8 Verksamhetsplan för Sektioner och Ombud 2016
9 Budget SPK-M 2016
10 Valberedningens förslag till styrelse SPK-M 2016
11 Valberedningens förslag Pudelfullmäktige 2016
12 Redovisning om SPKs uppföljning av RAS under 2015