Årsmöteshandlingar: Årsmöte 2015

1 Försättsblad 2015

2 Innehållsförteckning Årsmöte 2015

3 Dagordning Årsmöte 2015

4 Verksamhetsberättelse 2014 SPK

5 Balansräkning 2014 SPKM

6 Resultaträkning 2014 SPKM

7 Revisionsberättelse 2014 SPKM

8 Verksamhetsplan 2015 Ordförande

9 Budget 2015 SPKM

10 Verksamhetsberättelse för Sektioner och Ombud

11 Verksamhetsplan för Sektioner och Ombud 2015

12 Slutord 13 Årets utställningspudel 2014

14 Årets SARpudel 2014

15 Årets Agilitypudlar 2014

16 Årets Brukspudel 2014

17 Ãrets Lydnadspudel 2014

18 Årets Rallylydnadspudel 2014

19 Ãrets Viltspårpudel 2014

20 Valberedningens förslag till styrelse för SPK 2015

21 Valberedningens förslag till delegater för PF 2015

RAS-info 2014 årsmöten