Kontaktpersoner

Web & FB-ansvarig:
Carina Enberg, webmaster.mellan@pudelklubben.se

Kontakt för sektioner o ombud:
Mia Borg ledamotb.mellan@pudelklubben.se
Carina Enberg ledamotc.mellan@pudelklubben.se
Cecilia Van Der Meulen sekr.mellan@pudelklubben.se

PudelNytt:
Caroline Arogén, pn.mellan@pudelklubben.se

Annonser:
Barbro Lundström

Sponsring:
Vakant

 

Kommittéer

Utställning:
Christina Sohlman, ordf.mellan@pudelklubben.se,
Kjell Sohlman, Anna-Lena Fugelstad, Peter Fugelstad, Mia Borg, Anna-Lena Ellasdotter, Barbro Lundström, Caroline Arogén, Sussi Broman, Åsa Hedin.

Ringsekreteraransvariga:
Anna-Lena Fugelstad, Peter Fugelstad mobilnr: 071-320 41 22,

Domare:
Anna-Lena Fugelstad, Peter Fugelstad mobilnr: 071-320 41 22, mail: domarkom.mellan@ pudelklubben.se

BPH:
Eva Werther        erostajger@hotmail.com
Ulla Nordström  info@frihamras.se
Sussi Broman  ledamotd.mellan@pudelklubben.se

MH:
Ulla Nordström  info@frihamras.se

Stockholms Hundmässa:
Rasmonter
Christina Sohlman         ordf.mellan@pudelklubben.se
Anna-Lena Ellasdotter  viceordf.mellan@pudelklubben.se

Rasparaden
Britt Mari Hellner      brittmari.hellner@logetics.se

Uppfödarträffar:
Carol Edholm  carol@awesomepoodles.se

Valberedning:
Sammankallande Marianne Bladh,  Jannica Wallin och Annette Länghemmer

Revisorer:
Olle Sandström, Madeleine Bergendahl

Revisorsuppleanter:
Gunilla Bergstrand, Tiina Eijvergård