Bli medlem

Swish medlem

Du kan även betala in din avgift till Pg 98 67 96 – 1 eller till Bg 5757 – 9120.

Vid betalning, skriv ditt namn, eventuellt kennelnamn, adress och e-postadress

Årsavgiften (rullande) i SPK är för:

  • enskild medlem 295 kr (inkl Pudelnytt)
  • familjemedlem 25 kr (exkl Pudelnytt) OBS! Ni måste tillhöra samma hushåll/bo på samma adress. 
  • ytterligare familjemedlem 10 kr (exkl Pudelnytt) OBS! Ni måste tillhöra samma hushåll/bo på samma adress. 
  • för medlemmar utanför Sverige 375 kr

Du blir medlem ett år från den månad du betalar.

Exempel: Betalar du in din medlemsavgift i september 2013, så är du medlem tom september 2014

Vid frågor/adressändring maila: medlem@pudelklubben.se

 

 

SPK – medlem, rev 160428