Uppfödare

Här hittar Ni svenska uppfödare av toy, dvärg, mellan och storpudel.

Kriterierna för att få stå med i registret är att man är medlem i SPK (är man fler delägare i en kennel måste alla vara medlemmar), följer gällande hälsoprogram/registreringsbestämmelser och i avel använder pudlar i färg godkänd enligt FCI s standard.

Uppfödarna anges i bokstavsordning, ingen annan sortering finns. Uppfödarna ansvarar själva för att uppgifterna är korrekta, vid eventuell ändring ska storlek uppges, detta för att underlätta för administratörerna.

Vill Du vara med i registret skicka ett mail till webredaktor@pudelklubben.se

Du som betalar för att stå med på ”Svenska uppfödare på webben” länkas numera även från uppfödarregistret till Din hemsida!

Svenska Pudelklubben tar inget ansvar för innehållet på de länkade hemsidorna!