SPKs krav för valphänvisning

Dvärg, mellan-och toypudel

Generellt gäller att av SKK beslutat hälsoprogram ska följas. (Nytt hälsoprogram mot PRA gäller från och med 2008-01-01). Hälsoprogrammet innebär att alla föräldradjur måste vara Optigentestade (blodprov) innan parningen. Undantaget hundar vars båda föräldrar har testresultat som är prcd-normal (A). Hundar med testresultatet normal (A) får paras med hund med testresultat normal (A) eller anlagsbärare (B). Hundar med testresultatet anlagsbärare (B) får endast paras med hund med testresultat normal (A). Hundar med testresultat affekterad/sjuk (C) får inte användas i avel. Med testade avses hundar som har ett testresultat eller är hereditärt fria enligt SKKs register, vilket betyder att SKKs remiss ska användas vid blodprovstagning (kan även användas när utländsk hund testas) Remissen finns att ladda hem från SKKs hemsida www.skk.se

Om utländska hälsoresultat åberopas, måste de kunna styrkas antingen om resultaten finns i Danska, Norska eller Finska Kennelklubbarnas databaser, eller med kopia på resultatet.

Valparnas föräldrar ska vara utställda på officiell utställning med minst ett 1:a pris alternativt efter 10/1 2011 minst Very Good. Dessutom krävs att båda föräldrarna har ett ögonlysningsresultat från tidigast 18 månaders ålder. För hund som paras efter 5 års ålder krävs ett ögonlysningsresultat efter 5 års ålder. OBS! Ögonlysningarna ska vara gjorda innan parning.

Hunden får inte vid någon av dessa ögonlysningar visa sig ha PRA.

Fr o m 2016-06-01: För mellanpudel krävs ett registrerat resultat för HD-röntgen, gjort efter 12 månaders ålder, för båda föräldrarna före parning.

Fr o m 2016-06-01: För dvärg-, och toypudel krävs ett registrerat resultat från patellaundersökning gjord efter 12 månaders ålder, för båda föräldrarna före parning, undersökningen ska vara gjord av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar.

Mellan-, dvärg- och toypudeltikar ska vara minst 18 månader vid första parningstillfället.

Valpar från tik som vid parning fyllt 9 år hänvisas inte.

Endast valpar vars föräldrar har godkänd färg enligt FCIs standard, får stå med på valphänvisningen.

Samtliga ägare av kennelnamnet och delägare av tiken skall vara medlemmar av Svenska Pudelklubben.

Uppfödare som lämnar falska uppgifter till valphänvisningen anmäls till SKKs disciplinnämnd. Valpkull anmäld till valphänvisningen innan valparna är födda, tas automatiskt bort från hänvisningen 3 veckor efter beräknad födsel om du inte meddelar annat till valphänvisaren. Glöm ej heller att meddela när kullen är såld.

 

Storpudel

Generellt gäller att av SKK beslutat hälsoprogram ska följas.

Båda föräldrarna skall vara HD-röntgade före parningen med resultat A eller B.

Om utländska hälsoresultat åberopas, måste de kunna styrkas antingen om resultaten finns i Danska, Norska eller Finska Kennelklubbarnas databaser, eller med kopia på resultatet.

Dessutom krävs att valparnas föräldrar ska vara utställda på officiell utställning med minst ett 1:a pris, alternativt efter 10/1 2011 minst Very Good.

Tikar måste ha uppnått en ålder av minst 24 månaders ålder innan parning.

Valpar från tik som vid parning fyllt 9 år hänvisas inte.

Endast valpar vars föräldrar har godkänd färg enligt FCIs standard, får stå med på valphänvisningen.

Uppfödare som lämnar falska uppgifter till valphänvisningen anmäls till SKKs disciplinnämnd. Valpkull anmäld till valphänvisningen innan valparna är födda, tas automatiskt bort från hänvisningen 3 veckor efter beräknad födsel om du inte meddelar annat till valphänvisaren. Glöm ej heller att meddela när kullen är såld.
Förklaringar på förkortningar mm;

BPH= beteende-personlighetsbeskrivning hund, en beskrivning av hundens reaktioner i vissa fasta vardagliga situationer.
HD= höftledsdysplasi (höftledsfel), diagnos ställs med röntgenundersökning, tidigast vid 12 månaders ålder. Resultatet A och B är utan anmärkning. Endast den sämsta höftens resultat anges.
Inavels-%= Kullens inavelsgrad är ett mått på hur hög inaveln är i kullen. Inavelsgraden bör inte överstiga 6,25 % ,den inavelsgraden uppnår man med en kusinparning, helst bör inavelsgraden ligga under 3 %, gärna lägre. Allt räknas på 5 generationer.
MH= mentalbeskrivning hund, en beskrivning av hundens reaktioner i vissa fasta, givna situationer.
Patellaluxation= knäskålen kan flyttas ur sitt läge och hunden blir halt eller hoppar på tre ben, diagnos ställs hos veterinär med specialistutbildning, tidigast vid 12 månaders ålder. 0 eller u.a. är utan anmärkning.
PRA= progressiv retinal atrofi (en gradvis förtvining av näthinnan, hunden blir så småningom blind), diagnos ställs antingen av en veterinär med specialistutbildning eller via gentest.
Prcd= den vanligaste varianten av PRA hos de små storleksvarianterna av pudel, gentest finns. Resultatet A innebär att hunden inte bär på något anlag för denna sjukdom, B innebär att hunden bär på ett anlag för denna sjukdom, men är frisk och kan användas i avel tillsammans med en ”A-hund”. Resultatet C innebär att hunden så småningom kommer att bli blind, en sådan hund får inte användas i avel.
Ögon= ögonundersökningsresultat, undersökningen görs av veterinärer med specialistutbildning