Valphänvisningsformulär

Här kan du fylla i det formulär du behöver för att anmäla en valpkull till vår valphänvisning!

Blanketten fyller du i direkt på hemsidan, det är din egen text som kommer att stå där. Ser du att det är fel får du själv ändra, enligt uppdateringen som är beskriven nedan.

OBS, använd kalendern när du ska skriva in valparnas födelsedag.  Den kommer fram när du klickar i rutan för datum.

Om du lägger in en planerad kull, så måste den uppdateras efter födelsen, annars tas den bort  3 veckor efter planerad födelse. Du får då skicka in en ny blankett.

Om du behöver uppdatera din valphänvisnings annons så skickar du in ett nytt formulär.
Te x om du vill uppdatera  antalet osålda valpar.
Då tas den gamla annonsen bort och den nya läggs in.

Till Dig som anmäler valpkull: Allt arbete inom Svenska Pudelklubben sker ideellt på fritiden vilket innebär att det kan ta någon vecka innan Er hänvisning publiceras, detta beroende på hur ordinarie arbetsbelastning är. Dock är målsättningen att det skall uppdateras minst 2 gånger i veckan.
Om du behöver ändra i en annons, te x när valparna är födda, så fyll i en ny blankett. Då tar vi bort den gamla annonsen och lägger in den nya. Om du anmält valpkull före födelsen, så måste annonsen uppdateras inom 3 veckor efter beräknat valpningsdatum, annars tas annonsen bort.

Anmäld valpkull ligger kvar tills valparna är 12 veckor, därefter kan hänvisningstiden förlängas med två veckor i taget.

I samband med att nya utställningsbestämmelser tagits i bruk har SPK/CS tagit fram nya valphänvisningsblanketter.
För att få hänvisning via Pudelklubben krävs 1:a pris på utställning, efter 10/1- 2011 minst Very Good.
Nyheter är också att det finns två blanketter, en för Storpudel och en för Toy, Dvärg-och Mellanpudel. Fält som är obligatoriska att fylla i är HD-status för Storpudel och prcd-PRA för de mindre storlekarna. Övriga fält är frivilliga. De uppgifter uppfödaren väljer att fylla i kommer att redovisas på hemsidan.

Samtliga ägare av kennelnamnet och delägare av tiken skall vara medlemmar av Svenska Pudelklubben.

Förklaringar på förkortningar mm;

BPH= beteende-personlighetsbeskrivning hund, en beskrivning av hundens reaktioner i vissa fasta vardagliga situationer.
HD= höftledsdysplasi (höftledsfel), diagnos ställs med röntgenundersökning, tidigast vid 12 månaders ålder. Resultatet A och B är utan anmärkning. Endast den sämsta höftens resultat anges.
Inavels-%= Kullens inavelsgrad är ett mått på hur hög inaveln är i kullen. Inavelsgraden bör inte överstiga 6,25 % ,den inavelsgraden uppnår man med en kusinparning, helst bör inavelsgraden ligga under 3 %, gärna lägre. Allt räknas på 5 generationer.
MH= mentalbeskrivning hund, en beskrivning av hundens reaktioner i vissa fasta, givna situationer.
Patellaluxation= knäskålen kan flyttas ur sitt läge och hunden blir halt eller hoppar på tre ben, diagnos ställs hos veterinär med specialistutbildning, tidigast vid 12 månaders ålder. 0 eller u.a. är utan anmärkning.
PRA= progressiv retinal atrofi (en gradvis förtvining av näthinnan, hunden blir så småningom blind), diagnos ställs antingen av en veterinär med specialistutbildning eller via gentest.
Prcd= den vanligaste varianten av PRA hos de små storleksvarianterna av pudel, gentest finns. Resultatet A innebär att hunden inte bär på något anlag för denna sjukdom, B innebär att hunden bär på ett anlag för denna sjukdom, men är frisk och kan användas i avel tillsammans med en ”A-hund”. Resultatet C innebär att hunden så småningom kommer att bli blind, en sådan hund får inte användas i avel.
Ögon= ögonundersökningsresultat, undersökningen görs av veterinärer med specialistutbildning.

Kommentera