Bli medlem

Medlemskap i SPK

Medlemshanteringen för Svenska Pudelklubben sker från och med 18 juni 2018 via  Svenska Kennelklubben Medlemservice. 

Vi är tacksamma om du uppger ditt telefonnummer och mejladress.

Vi har rullande medlemskap och det innebär att om du betalar in i augusti ett år är du medlem till 31 juli påföljande år.

Vi ser till att du hamnar i rätt geografisk avdelning. Vill du tillhöra en annan avdelning måste du uppge detta när du  betalar in din medlemsavgift.

Tänk på att du endast har rösträtt på det årsmöte i den avdelning du tillhör i medlemsregistret.

Länk för fullbetalande medlemsguiden (betalar via webben och får medlemskort direkt)

Årsavgiften (rullande) i SPK är för:

  • enskild medlem 295 kr (inkl Pudelnytt)
  • familjemedlem 50 kr (exkl Pudelnytt) OBS! Ni måste tillhöra samma hushåll/bo på samma adress.
  • för medlemmar utanför Sverige 375 kr (familjemedlem på samma adress kostar 50 kr även för utländska medlemmar).

Från och med 1 Januari 2019 gäller ny avgift för familjemedlemmar! 50kr/familjemedlem

Du blir medlem ett år från den månad du betalar.

Exempel: Betalar du in din medlemsavgift i september 2013, så är du medlem tom september 2014

Vid frågor/adressändring maila: medlem@skk.se eller ring SKKs medlemsrådgivare på 08-795 33 44. 

Länk för familjemedlem via  medlemsguiden (betalar via webben och får medlemskort direkt)

Länk till uppfödare för att anmäla in valpköparmedlemskap

Avdelningstillhörighet
Södra avdelningen (postnummer som börjar på 22-29, 33-39, 55-57)
Västra avdelningen (postnummer som börjar på 30-31, 40-46, 50-54)
Mellansvenska avdelningen (postnummer som börjar på 58-81, 10-19)
Norra avdelningen (postnummer som börjar på 82-98)

Medlemskap för valpköpare

Uppfödare kan betala rabatterade medlemskap för sina valpköpare. Kostnaden är då  175 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem. Ange Gåvomedlemskap vid inbetalning samt namn och adress till dina valpköpare.

Gåvomedlemskap gäller endast för valpköpare som inte redan är medlemmar i Pudelklubben. Vid utländska Gåvomedlemskap är avgiften 275 kr. Den uppfödare som ger bort flest gåvomedlemskap under ett kalenderår for kostnadsfritt en helsidesannons i valfritt nummer av Pudel Nytt.

Betala i tid
Vi ber er att betala i tid så slipper ni påminnelser och riskerar inte heller att missa något nummer av Pudel Nytt.

Utebliven tidning
Kontrollera din adress på baksidan av Pudel Nytt så att den stämmer. Vid minsta problem kontakta medlem@skk.se  eller 08-795 30 50.

Adressändring
Gör din adressändring så snabbt du kan, så att du inte går miste om någon information och Pudel Nytt når fram till dig. Adressändring via mejl till medlem@skk.se eller på tel 08-795 33 44.

För frågor om medlemskap ber vi dig kontakta
SKK Medlemsservice:
Telefon 08-795 33 44 eller via e-post medlem@skk.se

SPK – medlem, rev 160428