Årsmöteshandlingar 2020

Utifrån den rådande situationen runt covid-19 och de restriktioner som det medför har SPK-CS tagit beslut att inte genomföra det planerade fysiska mötet för Pudelfullmäktige 4-5 april.

SKK erbjuder ett alternativ att hålla års- och fullmäktigemöten på distans och SPK har ansökt om att få hålla ett sådant möte. Datum kommer att meddelas så snart det blir bekräftat.

Info från Svenska Pudelklubben/CS

Regeringen beslutade den 11 mars att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare.

SKKs centralstyrelse har beslutat att även utställning, prov, tävling eller beskrivning där det förväntas komma färre än 500 personer kan ställas in med hänvisning till force majeure. Beslut tas av respektive arrangör. Läs mer om force majeure i SKKs stadgar, § 15. SPK rekommenderar att deltagarna ersätts i den mån det går efter kostnadstäckning. Vid beslut om att genomföra aktiviteter eller ej bör man även väga in faktorer så som möjlighet att genomföra arrangemanget ekonomiskt om det skulle ha skett i samarbete med annan part samt tillgång på funktionärer.

Södra avdelningens utställning i Klippan 29 mars har ställts in. Utställningen skulle ha hållits som samarrangemang med den nu inställda länsklubbsutställningen i Malmö.

Dispens för senarelagda årsmöten

SKK har beslutat att bevilja en generell dispens till alla klubbar att genomföra sina årsmöten senast den 31 maj. Beslut tas av respektive klubb. SPK-CS följer utvecklingen och kommer att meddela om det blir aktuellt att flytta Pudelfullmäktige.

Vad kan du göra själv för att minska smittspridningen?

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
 • Hosta och nysa i armvecket.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
 • Undvik kontakt med sjuka människor.
 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Följ råden från Folkhälsomyndigheten på www.folkhalsomyndigheten.se.

Årets allroundpudel 2019

Då var det dags för vår sista årsbästa lista i Pudelklubben – den där pudelns oerhörda variationsförmåga visas allra bäst!

På årets allroundlista har vi pudlar som under året tävlat i agility, bruks, drag, freestyle, heelwork to music, lydnad, nosework, rallylydnad och viltspår – en hel del av pudlarna i päls dessutom då de är utställda under året.
Heja er allihopa – oavsett storlek, färg eller pälslängd!

Årets allroundpudel 2019 är
1. Crusea’s Yippee Yvette äg./förare Mariel Andersson
2. Pop-Up’s Yalla Yalla äg./förare Jenny Roos
3. Sine Cera Hecate äg. Annika Gripencreutz/ förare Lisa Olausson

Nytt från SKK


Från och med 3 februari 2020 byter medlemshanteringen hos SKK namn, från Medlemsavdelningen, till SKK Medlemservice. Du når SKKs medlemsrådgivare på deras nya telefonnummer 08-795 33 44 och som vanligt via medlem@skk.se.

Sedan 2018 använder sig Pudelklubben av SKKs tjänster gällande medlemshantering.

Om du vill bli medlem i Svenska Pudelklubben följer du instruktionerna i SKKs medlemsguide som du hittar här: https://hundar.skk.se/medlemsguiden

Årets Lydnadspudel 2019

Då var det dags att presentera lydnadspudlarnas årslista för bästa lydnadspudel 2019,

Årets Lydnadspudel 2019 är
1. Fieldman’s Elegant Eirene, äg. Maria Thorell
2. Curly-Lion’s Yoker, äg. Harriet Gustafsson
3. Bobby-lina’s So why not, äg. Barbro Martinez Pålsson

Årets Viltspårspudel 2019

Dags att uppmärksamma ytterligare en spårande grupp av pudlar – viltspårsekipagen!

Här hittar vi alla storlekar på pudel och tillsammans med sina ägare har de tagit sig an skogens utmaningar, stort grattis till er alla!

Årets Viltspårspudel 2019
1. Queen Cobra’s White Killer Queen, äg. Nina Engevi
2. Curly-Lion’s Ziggy, äg. Caroline Lindengren
3. Inkystone Jovial Outlook, äg Lena Petri
3. Afterglow Pony Tail, äg. Karin Jansson

Formulär för nytt uppfödarregister

Från och med februari kommer den uppfödarlista som finns idag på hemsidan att tas bort och nu är det dags med en inventering och möjlighet att börja om på ny kula.

Uppfödarlistan är öppen för dig som

 • innehar ett registrerat kennelnamn, godkänt av FCI
 • föder upp pudel i en eller flera storlekar
 • är medlem (observera att är ni flera som innehar ett kennelnamn måste alla vara medlemmar)
 • är införstådd med SKKs grundregler samt Svenska Pudelklubbens rekommendationer
 • endast använder pudlar i avel som är av godkänd färg enligt FCIs standard

Klicka här för att komma till formulär för att skicka in dina uppgifter