Annonser i PudelNytt!

I Pudelnytt nummer 3 fokuserar vi på friskvård och framgångsrika pudlar. Har du en framgångsrik pudel då kan du ge den lite extra uppmärksamhet genom att annonsera i Pudelnytt nummer 3. Om du inte kan göra din annons själv, ta hjälp av vår redaktör. E-post: pudelnytt@pudelklubben.se Manusstopp är 1 september