Poängberäkning

Statuter för Årets Viltspårspudel

Årslistan kommer att uppdateras automatiskt 4 ggr per år och baseras på tävlingsresultat som finns registrerade på SKK Hunddata.

Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse utformar statuterna och är huvudansvarig för listan.

Ansvarig för poängräkning och publicering av listan: Ulrika Gill, viltsparslistan@pudelklubben.se

Nedanstående regler gäller från 2017-01-01

  • Ägare till hund på denna lista måste vara medlem i Svenska Pudelklubben, SPK.
    Kontroll av medlemskap sker innan fastställande av listan.
  • Hund som är en SKK-registrerad pudel av godkänd färg, i enlighet med Svenska Pudelklubbens policy, kan tillgodoräkna sig sina resultat för tävlan om årets viltspårspudel.
  • Resultat räknas för tävlande under ett kalenderår, dvs 1 januari-31 december.
  • De fem (5) bästa resultaten räknas, om en hund uppnår fler resultat än så räknas de resultat där hunden har erhållit högst listpoäng. Resultaten kan vara från olika klasser under samma kalenderår.
  • Hunden med högst sammanlagda poäng blir årets viltspårspudel. Vid lika resultat räknas flest HP
  • Vinnande viltspårspudel tilldelas diplom som hämtas på årsmötet i den avdelning ägaren tillhör. Endast vinnaren premieras.

Poängberäkning sker enligt följande:

Öppen klass:

1:a pris med HP 10 poäng

1:a pris 8 poäng

2:a pris 6 poäng

3:e pris 4 poäng

Godkänd anlagsklass 2 poäng