Poängberäkning

POÄNGBERÄKNINGAR ÅRETS PUDLAR 

OBS: PUDELNATIONALEN RÄKNAS INTE MED I RESULTATEN FÖR ÅRETS PUDEL!

Årets Pudel SPK:
Tävlan om ”Årets Pudel SPK” står öppen för alla pudlar, oavsett nationalitet eller ägande.
Varje storlek, toy – dvärg – mellan – stor tävlar var för sig.
Tävlingssäsongen är 1 januari-31 december.

Poäng får räknas på maximalt fem (5) av SPK officiella utställningar.
Poäng får de 4 placerade hundarna i BHKL respektive BTKL.

1:a placering ger 5 poäng
2:a placering ger 4 poäng
3:e placering ger 3 poäng
4:e placering ger 2 poäng

BIR placering ger 2 poäng

Antal tävlande hundar ger 1 poäng för varje påbörjat 5:tal (vuxna hundar).

Exempel:
1BHKL, BIR, 21 deltagande hundar i rasen ger 5+2+4=11 poäng
3BHKL, 19 deltagande hundar i rasen ger 3+3=6 poäng

Om det på första platsen hamnar två hundar med lika poäng vinner den som har flest antal BIR. Därefter flest antal BIM. Om detta inte kan skilja hundarna åt, räknas alla BIR/BIM, alltså inte bara de som inräknas i de fem, utan alla i säsongens resultat.
———————————————————————————————————-

Årets Pudel totalt:
Tävlan om ”Årets Pudel totalt” står öppen för alla pudlar, oavsett nationalitet eller ägande.
Varje storlek, toy – dvärg – mellan – stor tävlar var för sig.
Tävlingssäsongen är 1 januari-31 december.

Poäng får räknas på maximalt sju (7) av SPK/SKK officiella utställningar, minst en (1) av dessa skall vara SPK arrangerad.
Poäng får de 4 placerade hundarna i BHKL respektive BTKL.

1:a placering ger 5 poäng
2:a placering ger 4 poäng
3:e placering ger 3 poäng
4:e placering ger 2 poäng

BIR placering ger 2 poäng

Antal tävlande hundar ger 1 poäng för varje påbörjat 5:tal (vuxna hundar).

Exempel:
1BHKL, BIR, 21 deltagande hundar i rasen ger 5+2+4=11 poäng
3BHKL, 19 deltagande hundar i rasen ger 3+3=6 poäng

Om det på första platsen hamnar två hundar med lika poäng vinner den som har flest antal BIR. Därefter flest antal BIM. Om detta inte kan skilja hundarna åt, räknas alla BIR/BIM, alltså inte bara de som inräknas i de sju, utan alla i säsongens resultat.
———————————————————————————————————-

Årets VeteranPudel:
Tävlan om ”Årets Veteran Pudel” står öppen för alla pudlar, oavsett nationalitet eller ägande.
Varje storlek, toy – dvärg – mellan – stor tävlar var för sig.
Tävlingssäsongen är 1 januari-31 december.

Poäng får räknas på maximalt fem (5) av SPK/SKK officiella utställningar.
Poäng får de 4 placerade hundarna i BHKL respektive BTKL.

1:a placering ger 5 poäng
2:a placering ger 4 poäng
3:e placering ger 3 poäng
4:e placering ger 2 poäng

BIR placering ger 2 poäng

Antal tävlande hundar ger 1 poäng för varje påbörjat 5:tal (vuxna hundar).

Exempel:
1BHKL, BIR, 21 deltagande hundar i rasen ger 5+2+4=11 poäng
3BHKL, 19 deltagande hundar i rasen ger 3+3=6 poäng

Om det på första platsen hamnar två hundar med lika poäng vinner den som har flest antal BIR. Därefter flest antal BIM. Om detta inte kan skilja hundarna åt, vinner den äldsta hunden.