Årets Avel- och Uppfödargrupp

Regler för ”ÅRETS AVELSGRUPP SPK”

Tävlan om ”Årets Avelsgrupp” SPK står öppen för:

● Hanhund som deltar med en grupp om fyra avkommor undan minst två tikar.

● Tik som deltar med en grupp om fyra avkommor.

Avelshunden/tiken som deltar i avelsklassen ska presenteras tillsammans med gruppen.

Avelshunden/tiken ska vid aktuell, eller tidigare utställning tilldelats lägst kvalitetspriset Very

Good.

Samtliga i gruppen ingående pudlar ska vid aktuell utställning vara bedömda i officiell klass och

ska ha tilldelats lägst kvalitetspriset Very Good.

En och samma avelshund/tik får delta med endast en avelsgrupp.

Alla storlekar tävlar var för sig.

Tävlingssäsongen är 1 januari-31 december.

Poäng får räknas på maximalt fem (5) av SPK officiella utställningar.

Poängberäkning enligt nedan:

3 poäng för bästa grupp

2 poäng för Hp

1 poäng per deltagande grupp

Exempel:
Tre deltagande grupper;

Placerad 1 med Hp= 3+2+3=8 poäng

Placerad 2 med Hp=2+3=5 poäng

Placerad 3 utan HP=3 poäng

Plus BIS-avelsgrupp enligt följande:

BIS 1 = 4 poäng

BIS 2 = 3 poäng

BIS 3 = 2 poäng

BIS 4 = 1 poäng

Om det på första platsen hamnar två grupper med lika poäng vinner den som har flest antal BIS

poäng.

Här under kommer resultaten att presenteras från Avelsgrupper:

Slutresultat för 2017

 

 

————————————————————————————————————————–

Regler för ”ÅRETS UPPFÖDARGRUPP SPK”

Tävlan om ”Årets Uppfödargrupp” SPK står öppen för en grupp om fyra pudlar av samma storlek

som har ett och samma kennelnamn eller är uppfödd av en och samma person eller grupp av

personer.

Samtliga i gruppen ingående pudlar ska vid aktuell utställning vara bedömda i officiell klass och

ska ha tilldelats lägst kvalitetspriset Very Good.

Alla storlekar tävlar var för sig.

Tävlingssäsongen är 1 januari-31 december.

Poäng får räknas på maximalt fem (5) av SPK officiella utställningar.

Poängberäkning enligt nedan:

3 poäng för bästa grupp

2 poäng för Hp

1 poäng per deltagande grupp

Exempel:
Tre deltagande grupper;

Placerad 1 med Hp= 3+2+3=8 poäng

Placerad 2 med Hp=2+3=5 poäng

Placerad 3 utan HP=3 poäng

Plus BIS-uppfödargrupp enligt följande:

BIS 1 = 4 poäng

BIS 2 = 3 poäng

BIS 3 = 2 poäng

BIS 4 = 1 poäng

Om det på första platsen hamnar två grupper med lika poäng vinner den som har flest antal BIS

poäng.

Här under kommer resultaten att presenteras från Uppfödargrupper:
Slutresultat för 2017