Utställning

Här–> hittar du ”Regler och bedömningsgång i sammandrag”

Valputställningar är alltid inofficiella d.v.s. resultaten skickas inte in för registrering hos Svenska Kennelklubben SKK. Svenska Pudelklubben SPK anordnar valputställningar för valpar mellan 4-9 månaders ålder. På SKK:s utställningar måste valparna vara minst 6 månader för att få delta.
Valpar konkurrensbedöms och lovande valpar kan tilldelas hederspris HP.
Konkurrensbedömning innebär att hundarna inbördes placeras i ordningen 1:a (rött band), 2:a (blått band), 3:a (gult band) 4:a (grönt band). Alla valpar får en skriven kritik.
Bästa hanvalp och bästa tikvalp som erhållit HP tävlar mot varandra om Bäst i Rasen BIR.

Från det att hunden fyllt 9 mån. och anmälts till en officiell utställning skickas alla resultat in för registrering hos Svenska Kennelklubben.
Hundar som är mellan 9-18 månader går i juniorklass JKL. Varje hund kvalitetsbedöms, det innebär att hunden bedöms och tilldelas pris efter sin exteriör och mentalitet jämfört med rasstandardens krav, utan hänsyn till övriga i klassen deltagande hundar. Varje hund tilldelas ett kvalitetspris.

Excellent (exc). Very Good (VG), Good (G), Sufficient (S), Disqualified (Disq), eller KEP (kan inte prissättas).

Tilldelas hunden Excellent (utmärkt) betyder det att domaren anser att hunden mycket väl motsvarar rasens standard, presenteras i utmärkt skick och har en utmärkt helhet.

Very Good (mycket god) hunden motsvarar väl rasens standard, är välbalanserad och i god kondition.

Good (god) hunden motsvarar rasens standard och har exteriöra fel som är av mindre framträdande karaktär.

Sufficient(godtagbar) hunden motsvarar rasens standard men har inte rasens alla karaktärsdrag eller har bristande fysisk kondition.

Disqualified (diskvalificerad) hunden visar i ringen ett aggressivt eller typiskt flyktbeteende eller har anatomiska defekter som väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet. Tilldelas också den hund som är exteriört otypisk eller har för sin ras diskvalificerande fel eller är kryptorchid (inte har båda testiklarna helt nere i pungen).

KEP (kan ej prisbelönas) kan tilldelas hundar som t.ex. har brister i uppvisnings-och ringkultur, är halta eller visas i dålig kondition.
Alla hundar som tilldelats Excellent (rött band) och i de fall då färre än fyra hundar fått Excellent även de hundar som fått Very Good (blått band), tävlar vidare i juniorkonkurrens (junkk). Domaren placerar 4 hundar (1:a, 2:a, 3:a, 4:a). Den eller de hundar som tidigare fått Excellent och som domaren tycker håller certifikatkvalitet tilldelas CK. Alla hundar med CK tävlar vidare i bästa hanhundsklass/resp. tikklass.

Unghundsklass UKL för hundar mellan 15-24 månader. Bedömningsordning som juniorerna.

Öppenklass ÖKL är öppen för hundar som är från 15 mån och uppåt.  Bedöms efter samma principer som juniorklass och unghundsklass.

Championklass CHKL för hundar som redan är champion. Även championhundar kvalitets och konkurrensbedöms. Hundar som domaren anser vara värdiga champions tilldelas CK.

Veteranklass VETKL är för hundar över 8 år. I denna klass tillämpas också både kvalitets och konkurrensbedömning. CK kan tilldelas hundar med utmärkt helhet och som fått Excellent.

Bästa veteran med Excellent tävlar vidare i finaltävlingarna.

I bästa hanhundsklass/resp. tikklass tävlar de hundar som fått CK. Hundarna konkurrensbedöms och certifikat CERT tilldelas bäst placerad hund som inte redan är champion.

På SKK:s internationella utställningar delas även Cacib ut. Det är ett internationellt certifikat och delas ut till bäst placerade hund i Bästa hanhunds- resp. Bästa tikklass som är berättigad till att tävla om Cacib. Hund som anmälts i junior – eller veteranklass äger inte rätt att tävla om Cacib.

Reserv-Cacib tilldelas närmast placerade hund i resp. klass som är berättigad till att tävla om Cacib.
För pudelns del tävlar hundarna om Cacib efter färgtillhörighet.

Toypudel: aprikos, röd, brun, grå (silver), svart, vit- tävlar om ett gemensamt Cacib

Dvärg, mellan och storpudel:

Brun, svart och vit tävlar om ett gemensamt Cacib

Aprikos, röd och grå (silver) tävlar om ett gemensamt Cacib.

Bästa hane och bästa tik tävlar om
BIR= Bäst I Rasen
BIM = Bäst I Motsatt kön

Hund som blivit BIR tävlar vidare i finaltävlingarna om bäst i grupp. Pudlarna tävlar i grupp 9 sällskapshundsgruppen.

Tips: Goldenklubbens utställnings lexicon
________________________________________________________________________________________________________

Information från SPK gällande mätning

En sak som ständigt leder till frågor och oklarheter är mätning.
Hur mäter man en pudel?
Det som är intressant är mankhöjden. Manken = skulderbladen och höjden mäts från marken till skulderbladets högsta punkt. Det är just den höjden som är avgörande för vilken storlek en pudel har. Toypudeln ska vara minst 24 cm och högst 28 cm i mankhöjd, dvärg 28,1 -35 cm, mellanpudel 35,1-45 cm. Om en mellanpudel är över 45 cm blir den inte storpudel. Däremellan är det vattentäta skott. En för liten storpudel kan därför inte heller byta ner sig till mellanpudel utan är just det, en för liten storpudel.
Varför ska våra mindre varianter av pudel (mellan, dvärg och toy) obligatoriskt mätas på utställningar?
Vi har det som kallas ”öppen stambok” för de mindre storlekarna. Det betyder att vi får avla över storleksgränserna. Valpar som föds i en sådan kombination registreras efter den största föräldern. Alla hundar under 15 månaders ålder som ställs ut, mäts vid varje utställningstillfälle och tävlar i den storlek som domaren mäter hunden till just den dagen. Det är därför det är viktigt att mäta alla hundar innan bedömningen börjar. Ingen vill väl tävla i fel storlek.
Det ska alltid anges i PM: et som skickas ut, när och var pudlarna mäts. När hunden uppnått 15 mån. ålder slutmäts den. Är hunden då av en annan storlek än den registrerats som, omregistreras hunden till den ”nya” storleken. De priser hunden fått innan slutmätningen får den ta med sig även om de erövrats i en annan storlek.

Om man inte accepterar slutmätningsresultatet kan man begära ommätning. Det ska ske vid nästa utställningstillfälle och man måste i förväg skicka in en förfrågan till utställnings-arrangören. En ommätning måste göras av två för rasen auktoriserade domare. Ommätning kan ske endast en gång och det resultatet kan inte överklagas.

När en hund har ett slutmätningsresultat står det ett M efter registreringsnumret och för toy ett T, dvärg D och mellan M.

Det är viktigt att, i alla fall alla hundar som ska gå i avel, mäts och får en korrekt storleksangivelse. När uppfödare väljer avelsdjur och som ett led i det läser olika hundars ”släktträd”, är det till stor hjälp om man har upplysning om korrekt storlek.

SPK/CS