Poängberäkning

Statuter för Årets Rallylydnadspudel

Årslistan kommer att uppdateras automatiskt (du behöver ej själv skicka in dina resultat) 3 ggr per år och baseras på tävlingsresultat som finns registrerade på SKK Hunddata. Endast hundar vars ägare är registrerad på Hunddata kommer med på listan, har du av någon anledning valt att ha dina uppgifter dolda på Hunddata kan du höra av dig till listansvarig för att få era resultat medräknade. 

Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse utformar statuterna och är huvudansvarig för listan.

 Ansvarig för poängräkning och publicering av listan: Sussi Broman, rallylydnadslistan@pudelklubben.se

Nedanstående regler gäller från 2018-01-01

  • Ägare till hund på denna lista måste vara medlem i Svenska Pudelklubben, SPK. Kontroll av medlemskap sker inför publicering av delresultat samt inför fastställande av den slutgiltiga listan, dvs i december. 
  • Hund som är en SKK-registrerad pudel av godkänd färg, i enlighet med Svenska Pudelklubbens policy, kan tillgodoräkna sig sina resultat för tävlan om årets rallylydnadspudel.

Poängberäkningssystem

För att få tillgodoräkna sig en tävling skall hunden minst ha fått kvalificerande poäng:

 Nybörjarklass: 70 p
 Fortsättningsklass: 75 p
 Avancerad klass: 80 p
 Mästarklass: 90 p

Poängen multipliceras med en koefficient enligt följande:

 Nybörjarklass: 1,00
 Fortsättningsklass: 1,10
 Avancerad klass: 1,20
 Mästarklass: 1,30

  • Resultat räknas för tävlande under ett kalenderår, dvs 1 januari-31 december.
  • De fem (5) bästa resultaten räknas, om en hund uppnår fler resultat än så räknas de resultat där hunden har erhållit högst listpoäng. Resultaten kan vara från olika klasser under samma kalenderår.
  • Hunden med högst sammanlagda poäng blir årets rallylydnadspudel, om två hundar hamnar på lika poäng vinner den som har flest antal 100 p därefter flest antal 99 p osv tills hundarna kan skiljas åt.
  • Särskiljning kommer att ske ner till 10:e plats. Därefter delas platserna enligt följande: om två hundar kommer på 11.e plats blir nästa hund nummer 13.
  • Vi räknar 40 resultat (ekipage) för publicering på hemsida och Facebook.
  • Den slutliga listan publiceras på Pudelklubbens hemsida och Facebook samt med topp 10 i PudelNytt.
  • Vinnande rallylydnadspudel tilldelas diplom som hämtas på årsmötet i den avdelning ägaren tillhör. Endast vinnaren premieras.