Poängberäkning

Rallylydnad

 

Statuter för Årets Rallylydnadspudel

Årslistan kommer att uppdateras automatiskt 4 ggr per år och baseras på tävlingsresultat som finns registrerade på SKK Hunddata. De 20 främsta kommer listas för publicering på hemsida och facebook löpande. Den slutliga totala listan publiceras med topp 10 i PudelNytt nr 1 kommande år.

Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse utformar statuterna och är huvudansvarig för listan.

Ansvarig för poängräkning och publicering av listan: Sussi Broman, rallylydnadslistan@pudelklubben.se

Nedanstående regler gäller från 2017-01-01

  • Ägare till hund på denna lista måste vara medlem i Svenska Pudelklubben, SPK.
    Kontroll av medlemskap sker innan fastställande av listan.
  • Hund som är en SKK-registrerad pudel av godkänd färg, i enlighet med Svenska Pudelklubbens policy, kan tillgodoräkna sig sina resultat för tävlan om årets rallylydnadspudel.
  • Resultat räknas för tävlande under ett kalenderår, dvs 1 januari-31 december.
  • De fem (5) bästa resultaten räknas, om en hund uppnår fler resultat än så räknas de resultat där hunden har erhållit högst listpoäng. Resultaten kan vara från olika klasser under samma kalenderår.
  • Hunden med högst sammanlagda poäng blir årets rallylydnadspudel, om två hundar hamnar på lika poäng vinner den som har flest antal 100 p därefter flest antal 99 p osv tills hundarna kan skiljas åt.
  • Vinnande rallylydnadspudel tilldelas diplom som hämtas på årsmötet i den avdelning ägaren tillhör. Endast vinnaren premieras.

 

Poängberäkningssystem

För att få tillgodoräkna sig en tävling skall hunden minst ha fått kvalificerande poäng:

Nybörjarklass: 70 p

Fortsättningsklass: 75 p

Avancerad klass: 80 p

Mästarklass: 90 p

 

 

Poängen multipliceras med en koefficient enligt följande:

Nybörjarklass: 1,00

Fortsättningsklass: 1,10

Avancerad klass: 1,20

Mästarklass: 1,30