Poängberäkning

Statuter för Årets Lydnadspudel

Årslistan kommer att uppdateras automatiskt (du behöver ej själv skicka in dina resultat) 3 ggr per år och baseras på tävlingsresultat som finns registrerade på SKK Hunddata. Endast hundar vars ägare är registrerad på Hunddata kommer med på listan, har du av någon anledning valt att ha dina uppgifter dolda på Hunddata kan du höra av dig till listansvarig för att få era resultat medräknade.

SPK Centralstyrelse utformar statuterna och är huvudansvarig för listan.

Ansvarig för poängräkning och publicering av listan: Malin Hult lydnadslistan@pudelklubben.se

Nedanstående regler gäller från 2018-01-01

  • Ägare till hund på denna lista måste vara medlem i Svenska Pudelklubben, SPK. Kontroll av medlemskap sker inför publicering av delresultat samt inför fastställande av den slutgiltiga listan, dvs i december.
  • Hund som är en SKK-registrerad pudel av godkänd färg, i enlighet med Svenska Pudelklubbens policy, kan tillgodoräkna sig sina resultat för tävlan om årets lydnadspudel.

Poängberäkningssystem:
Ekipagets poäng divideras med klassens maxpoäng och sedan tar man det talet och adderar den procentsats enligt nedanstående.

Startklass: maxpoäng 200
Klass I: maxpoäng 320
Klass II: maxpoäng 320
Klass III: maxpoäng 320

Startklass + 0,00
Klass I + 0,02 (2%)
Klass II + 0,04 (4%)
Klass III +0,06 (6%)

  • Resultat räknas för tävlande under ett kalenderår, dvs 1 januari-31 december
  • De fem (5) bästa resultaten räknas, om en hund uppnår fler resultat än så räknas de resultat där hunden har erhållit högst listpoäng. Resultaten kan vara från olika klasser under samma kalenderår
  • Hunden med högst sammanlagda poäng blir årets lydnadspudel
  • Vi räknar 40 resultat (ekipage) för publicering på hemsida och Facebook.
  • Den slutliga listan publiceras på Pudelklubbens hemsida och Facebook samt med topp 10 i PudelNytt.
  • Vinnande lydnadspudel tilldelas diplom som hämtas på årsmötet i den avdelning ägaren tillhör. Endast vinnaren premieras.