Poängberäkning

Statuter för Årets Lydnadspudel

Årslistan kommer att uppdateras automatiskt 4 ggr per år och baseras på tävlingsresultat som finns registrerade på SKK Hunddata.

Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse utformar statuterna och är huvudansvarig för listan.

Ansvarig för poängräkning och publicering av listan: Malin Hult, lydnadslistan@pudelklubben.se

Nedanstående regler gäller från 2017-01-01

  • Ägare till hund på denna lista måste vara medlem i Svenska Pudelklubben, SPK.
    Kontroll av medlemskap sker innan fastställande av listan.
  • Hund som är en SKK-registrerad pudel av godkänd färg, i enlighet med Svenska Pudelklubbens policy, kan tillgodoräkna sig sina resultat för tävlan om årets lydnadspudel.
  • Resultat räknas för tävlande under ett kalenderår, dvs 1 januari-31 december.
  • De tre (3) bästa resultaten räknas, om en hund uppnår fler resultat än så räknas de resultat där hunden har erhållit högst listpoäng. Resultaten kan vara från olika klasser under samma kalenderår.
  • Hunden med högst sammanlagda poäng blir årets lydnadspudel
  • Vinnande lydnadspudel tilldelas diplom som hämtas på årsmötet i den avdelning ägaren tillhör. Endast vinnaren premieras.

Poängberäkningssystem:

Ekipagets poäng divideras med klassens maxpoäng och sedan tar man det talet och adderar den procentsats enligt nedanstående.

Startklass: maxpoäng 200
Klass I: maxpoäng 320
Klass II: maxpoäng 320
Klass III: maxpoäng 320

Startklass + 0,00
Klass I + 0,02 (2%)
Klass II + 0,04 (4%)
Klass III +0,06 (6%)