Lydnadsregler/poängberäkning

Klass I – III

Lydnadsklass elit

Årets Lydnadspudel
Uppdaterad den 18 juni 2013 av Malin Hult

De tre bästa resultaten per år från officiella lydnadsprov räknas.
Poängen beräknas på av medlemmarna insända resultat, dessa kan skickas in löpande under året. Det är möjligt att tillgodoräkna sig resultat från flera olika klasser under samma kalenderår.

Poängberäkningssystem: Ekipagets poäng divideras med klassens maxpoäng och sedan tar man det talet och adderar den procentsats enligt nedanstående.

Klass I:       maxpoäng 200
Klass II:      maxpoäng 200
Klass III:    maxpoäng 320
Elit klass:    maxpoäng 320

Klass 1   +0% = 0,00
Klass 2   +2% = 0,02
Klass 3   +4% = 0,04
Elit klass +6% = 0,06

Ekipagets tre bästa resultat under året räknas ihop till en totalsumma.

Exempel:
Klass I        155p. (155/200= 0,77)
Klass I        176p. (176/200= 0,88)
Klass II       180p. (180/200= 0,9 + 0,02, =0,92)
Totalt: 0,77+0,88+0,92 = 2,57

För mer information om kontaktperson se hemsidan,

Om SPK–>Kontakt!

Resultat för tävlan om ”Årets” räknas mellan 1 januari och 31 december och skall vara ansvarige tillhanda senast den 10 januari.
Resultat inkomna senare räknas ej. Medlemskap är ett krav!