Poängberäkning

Årets Brukspudel
Uppdaterad den 18 juni 2013 av Malin Hult

De tre bästa resultaten per år från officiella bruksprov räknas.
Poängen beräknas på av medlemmarna insända resultat.
Resultaten kan vara från olika klasser och specialgrenar under samma kalenderår.

Poängberäkningssystem: För att resultaten ur vardera klass skall få samma maxpoäng multipliceras ekipagets poäng i apellklass och elitklass med två olika koefficienter, 1,875 och 0,923, se nedan.

Apellklass:   klassens maxpoäng 320 * 1,875      = maxpoäng 600
Lägre klass: klassens maxpoäng 600                      = maxpoäng 600
Högre klass: klassens maxpoäng 600                     = maxpoäng 600
Elitklass:     klassens maxpoäng 650 * 0,923       = maxpoäng 600

Exempel:
Tävling i appellklass 275 poäng        =               275*1,875= 515,625
Tävling i lägre klass  480 poäng       =               480
Tävling i lägre klass 520 poäng        =               520
Ger den totala poängen på              =               1515,625

För mer information om kontaktperson se hemsidan,
Om SPK–>Kontakt!

Resultat för tävlan om ”Årets” räknas mellan 1 januari och 31 december och skall vara ansvarige tillhanda senast den 10 januari.
Resultat inkomna senare räknas ej. Medlemskap är ett krav!