Statuter för årets brukspudel

Statuter för Årets Brukspudel

Årslistan kommer att uppdateras automatiskt (du behöver ej själv skicka in dina resultat) 3 ggr per år och baseras på tävlingsresultat som finns registrerade på SKK Hunddata. Endast hundar vars ägare är registrerad på Hunddata kommer med på listan, har du av någon anledning valt att ha dina uppgifter dolda på Hunddata kan du höra av dig till listansvarig för att få era resultat medräknade.

SPK Centralstyrelse utformar statuterna och är huvudansvarig för listan.
Ansvarig för poängräkning och publicering av listan:
Kerstin Eriksdotter, brukslistan@pudelklubben.se

Nedanstående regler gäller från 2018-01-01

  • Ägare till hund på denna lista måste vara medlem i Svenska Pudelklubben, SPK. Kontroll av medlemskap sker inför publicering av delresultat samt inför fastställande av den slutgiltiga listan, dvs i december.
  • Hund som är en SKK-registrerad pudel av godkänd färg, i enlighet med Svenska Pudelklubbens policy, kan tillgodoräkna sig sina resultat för tävlan om årets brukspudel.

Poängberäkning:
För att resultaten ur vardera klass skall få samma maxpoäng multipliceras ekipagets poäng i appellklass och elitklass med två olika koefficienter, 2,4 respektive 0,923.

Appellklass:   klassens maxpoäng 250 * 2,4     = maxpoäng 600
Lägre klass:                                                              = maxpoäng 600
Högre klass:                                                             = maxpoäng 600
Elitklass:     klassens maxpoäng 650 * 0,923    = maxpoäng 600

Exempel på uträkning:

Tävling i appellklass 220 poäng      =              220*2,4= 528
Tävling i lägre klass 480 poäng      =              480
Tävling i lägre klass 520 poäng       =              520
Ger den totala poängen på             =               1528

  • Resultat räknas för tävlande under ett kalenderår, dvs 1 januari-31 december.
  • De fem (5) bästa resultat räknas. Resultaten kan vara från olika klasser och specialgrenar.
  • Hunden med högst sammanlagda poäng blir årets brukspudel
  • Vinnande brukspudel tilldelas diplom som hämtas på årsmötet i den avdelning ägaren tillhör. Endast vinnaren premieras.
  • Vi räknar 40 resultat (ekipage) för publicering på hemsida och Facebook.
  • Den slutliga listan publiceras på Pudelklubbens hemsida och Facebook samt med topp 10 i PudelNytt.