Poängberäkning

Statuter för Årets Brukspudel

Årslistan kommer att uppdateras automatiskt 4 ggr per år och baseras på tävlingsresultat som finns registrerade på SKK Hunddata.

SPK Centralstyrelse utformar statuterna och är huvudansvarig för listan.

Ansvarig för poängräkning och publicering av listan: Malin Hult, lydnadslistan@pudelklubben.se

Nedanstående regler gäller från 2017-01-01

  • Ägare till hund på denna lista måste vara medlem i Svenska Pudelklubben, SPK.
    Kontroll av medlemskap sker innan fastställande av listan.
  • Hund som är en SKK-registrerad pudel av godkänd färg, i enlighet med Svenska Pudelklubbens policy, kan tillgodoräkna sig sina resultat för tävlan om årets brukspudel.
  • Resultat räknas för tävlande under ett kalenderår, dvs 1 januari-31 december.
  • De tre (3) bästa resultat räknas, om en hund uppnår fler resultat än så räknas de resultat där hunden har erhållit högst listpoäng. Resultaten kan vara från olika klasser och specialgrenar under samma kalenderår.
  • Hunden med högst sammanlagda poäng blir årets brukspudel
  • Vinnande brukspudel tilldelas diplom som hämtas på årsmötet i den avdelning ägaren tillhör. Endast vinnaren premieras.

Poängberäkning sker enligt följande

För att resultaten ur vardera klass skall få samma maxpoäng multipliceras ekipagets poäng i appellklass och elitklass med två olika koefficienter, 2,4 respektive 0,923.

Appellklass:   klassens maxpoäng 250 * 2,4 = maxpoäng 600
Lägre klass: = maxpoäng 600
Högre klass: = maxpoäng 600
Elitklass:     klassens maxpoäng 650 * 0,923 = maxpoäng 600
   
Exempel på uträkning:  
Tävling i appellklass 220 poäng =220*2,4= 528
Tävling i lägre klass  480 poäng =480
Tävling i lägre klass 520 poäng  =520
Ger den totala poängen på =1528