Bruks

Bruksprov
I ett bruksprov testas lydnad och hundens färdigheter inom någon av grenarna sök, spår, rapport, bevakning och skydd. Varje år arrangerar Svenska Brukshundklubben tusentals bruksprov runt om i landet.

Det finns flera olika varianter av bruksprov, men i samtliga ingår ett lydnadsmoment och ett fältprov. Lydnadsprogrammet är obligatoriskt och ska genomföras av alla ekipage. Det finns fyra olika klasser där lägsta nivån är appellklass och den högst är eliklass.

Spår, sök, rapport, skydd och bevakning
Förutom lydnadsmomentet genomför alla ekipage en specialgren (fältprov). Det finns fem specialgrenar; spår, sök, rapport, skydd och bevakning.

Spår: Spårhunden ska följa ett spår där en människa har gått. I högsta klassen ska hunden följa ett spår som är cirka 1 500 meter långt och som är upp till två timmar gammalt. Alla hundraser som är registrerade hos Svenska Kennelklubben har rätt att tävla.

Sök: Sökhunden ska söka rätt på försvunna/gömda personer. I högsta klassen ska sökhunden leta rätt på tre personer i ett starkt kuperat skogsområde som är 100 meter brett och 300 meter långt. Alla hundraser som är registrerade hos Svenska Kennelklubben har rätt att tävla.

Rapport: Rapporthunden klara att springa självständigt en längre sträcka och snabbt spåra och finna sin förare. I högsta klassen springer hunden sammanlagt över sex kilometer. Alla hundraser som är registrerade hos Svenska Kennelklubben har rätt att tävla.

Skydd: I ”Svenskskydd” iscensätter man ett angrepp där hunden ska försvara och skydda sig och sin förare. Hunden ska också visa att den klarar att förfölja, gripa och bevaka en så kallad figurant. Bara hundraser som Svenska Brukshundklubben, SBK, har rasansvar för får tävla och det krävs en speciell licens från SBK för att få delta.

Bevakning: Bevakningshundar ska patrullera på en sträcka och där kunna markera gömda personer (figuranter) och hitta personspår och spåra som en spårhund. Avståndet till figuranterna och längd och ålder på spåret blir längre ju högre upp i klasserna man tävlar. Alla hundraser som är registrerade hos Svenska Kennelklubben har rätt att tävla.

IPO och andra bruksprov
Svenska Brukshundklubben har även tävlingar i IPO (Internationell PrövningsOrdning) som är en kontinental variant av skyddsgrenen i det svenska bruksprovet. I IPO ingår skyddsarbete, spår och lydnad. Bara hundraser som Svenska Brukshundklubben, SBK, har rasansvar för får tävla och det krävs en speciell licens från SBK för att få delta.

IPO-R (räddningshund) är en form av bruksprov som har ökat mycket i popularitet på senare år. I Sverige kan man starta i grenarna spår, ytsök och ruinsök. Samtliga grenar är öppna för alla, utom den högsta klassen i ruinsök där bara räddningshundar äger rätt att delta.