Poängberäkning

Viltspår

SPK/CS arbetar just nu med en översyn av regler, statuter och listansvariga för Pudelklubbens samtliga centrala års-bästa listor, det uppdateras på hemsidan allteftersom det blir klart.
Målsättningen är att allt ska vara klart och publicerat på hemsidan under juni.