Årets Allroundpudel

Statuter för Årets Allroundpudel

Årslistan kommer att uppdateras 4 ggr per år och baseras på tävlingsresultat som skickats till Helena Troéng.

SPK:s Centralstyrelse utformar statuterna och är huvudansvarig för listan.

Ansvarig för poängräkning och publicering av listan: Helena Troéng ,
allroundlistan@pudelklubben.se

Nedanstående regler gäller från 2017-01-01

  • Ägare till hund på denna lista måste vara medlem i Svenska Pudelklubben, SPK.
    Kontroll av medlemskap sker innan fastställande av listan.
  • Hund som är en SKK-registrerad pudel av godkänd färg, i enlighet med Svenska Pudelklubbens policy, kan tillgodoräkna sig sina resultat för tävlan om årets allroundpudel.
  • Resultat räknas för tävlande under ett kalenderår, dvs 1 januari-31 december.
  • Utländska resultat får ej tillgodoräknas
  • Vinnande allroundpudel tilldelas diplom som hämtas på årsmötet i den avdelning ägaren tillhör. Endast vinnaren premieras. Vid lika poäng vinner den som har resultat från flest grenar.
  • För att få delta på listan krävs att hunden tilldelats ett CK på officiell utställning. Detta behöver endast uppfyllas en gång under hundens liv.
  • Max 3 resultat från respektive gren får räknas
  • Hund som deltagit i minst 3 grenar under året tilldelas 5 bonuspoäng.

När du skickar in resultat ska följande vara med
– Hundens registrerade namn
– Ägarens namn
– Medlemsnummer i SPK
– Datum och ort för tävlingen samt resultatet