Poängberäkning

Statuter för Årets Agilitypudel

Årslistan kommer att uppdateras 4 ggr per år och baseras på tävlingsresultat som skickats in till Gunilla Sandberg.

Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse utformar statuterna och är huvudansvarig för listan.

Ansvarig för poängräkning och publicering av listan: Gunilla Sandberg, agilitylistan@pudelklubben.se

Nedanstående regler gäller från 2017-01-01

För att tävla om en placering på årslistan krävs att

  • Ägare till hund på denna lista måste vara medlem i Svenska Pudelklubben, SPK.
    Kontroll av medlemskap sker innan fastställande av listan.
  • Hund som är en SKK-registrerad pudel av godkänd färg, i enlighet med Svenska Pudelklubbens policy, kan tillgodoräkna sig sina resultat för tävlan om årets agilitypudel.
  • Resultat räknas för tävlande under ett kalenderår, dvs 1 januari-31 december.
  • De fem (5) bästa resultaten från hoppklass och fem (5) från agilityklass räknas samman. Vid lika resultat räknas antalet felfria lopp i agility, den med flest felfria agilitylopp vinner då. Om resultatet fortfarande är lika vinner den med flest vinster. Resultaten kan vara från olika klasser under samma kalenderår.
  • Vinnande agilitypudel tilldelas diplom som hämtas på årsmötet i den avdelning ägaren tillhör. En vinnare koras och premieras i x-small/small, en i medium och en i large/x-large.
    Totalt 3 vinnare.

När du skickar in resultat ska följande vara med
– Hundens registrerade namn 
– Ägarens namn 
– Medlemsnummer i SPK
– Datum och ort för tävlingen samt resultatet

 

Poängberäkning sker enligt följande:

Klass 1:
Felfritt lopp (inga hinder eller tidsfel)                                          5 poäng
Godkänt lopp (ej diskad)                                                                  2 poäng
Uppflyttningspinne                                                                          1 poäng 

  
Klass 2:
Felfritt lopp (inga hinder eller tidsfel)                                           6 poäng
Godkänt lopp (ej diskad)                                                                  2 poäng
Uppflyttningspinne                                                                            1 poäng 

 

Klass 3:
 Felfritt lopp (inga hinder eller tidsfel)                                         7 poäng
Godkänt lopp (ej diskad)                                                                 2 poäng
SM-pinne                                                                                             1 poäng