Poängberäkning

Statuter för Årets Agilitypudel

Årslistan kommer att uppdateras 3 ggr per år.
Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse utformar statuterna och är huvudansvarig för listan.

Ansvarig för poängräkning och publicering av listan: Gunilla Sandberg, agilitylistan@pudelklubben.se

Nedanstående regler gäller från 2018-01-01

För att tävla om en placering på årslistan krävs att

  • Ägare till hund på denna lista måste vara medlem i Svenska Pudelklubben, SPK. Kontroll av medlemskap sker inför publicering av delresultat samt inför fastställande av den slutgiltiga listan, dvs i december. 
  • Hund som är en SKK-registrerad pudel av godkänd färg, i enlighet med Svenska Pudelklubbens policy, kan tillgodoräkna sig sina resultat för tävlan om årets agilitypudel.

Poängberäkning sker enligt följande:

Klass 1:
Felfritt lopp (inga hinder eller tidsfel) 5 poäng
Godkänt lopp (ej diskad)                       2 poäng
Uppflyttningspinne                                1 poäng

Klass 2:
Felfritt lopp (inga hinder eller tidsfel)  6 poäng
Godkänt lopp (ej diskad)                        2 poäng
Uppflyttningspinne                                 1 poäng

Klass 3:
Felfritt lopp (inga hinder eller tidsfel)    7 poäng
Godkänt lopp (ej diskad)                          2 poäng
SM-pinne                                                     1 poäng

  • Resultat räknas för tävlande under ett kalenderår, dvs 1 januari-31 december.
  • De fem (5) bästa resultaten från hoppklass och fem (5) från agilityklass räknas samman. Vid lika resultat räknas antalet felfria lopp i agility, den med flest felfria agilitylopp vinner då. Om resultatet fortfarande är lika vinner den med flest vinster. Resultaten kan vara från olika klasser under samma kalenderår.
  • Vinnande agilitypudel tilldelas diplom som hämtas på årsmötet i den avdelning ägaren tillhör. En vinnare koras och premieras i x-small/small, en i medium och en i large/x-large.
    Totalt 3 vinnare.
  • Särskiljning kommer att ske ner till 10:e plats. Därefter delas platserna enligt följande: om två hundar kommer på 11.e plats blir nästa hund nummer 13.
  • Ägaren ansvarar för att skicka in hundens namn och reg.nr. för att delta kunna i listan. Listansvarig hämtar hundens resultat på SKK Hunddata
  • I PudelNytt (slutgiltiga listan) publiceras 10 ekipage på Pudelklubbens hemsida och Facebook publiceras fullständig lista.

Kommentera